A letelepedési pályázat keretében vállalt hat évbe beleszámít-e a tartós távollét (például CSED, GYED)?

2023-06-29 11:53:00

A tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására vonatkozó pályázat kiírásának jogszabályi alapja az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 18/A. § (1) bekezdése. A pályázat személyi feltételeit a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet határozza meg akként, hogy pályázatot az az orvos nyújthat be, aki háziorvosi/fogorvosi tevékenység végzésére jogosult és vállalja, hogy az adott háziorvosi/fogorvosi szolgálatban legalább  hat éven keresztül önálló orvosi tevékenységet végez az illetékes önkormányzattal kötött megállapodás szerinti működési formában, de minden esetben személyes közreműködésével. Ebből a rendelkezésből arra lehet következtetni, hogy önmagában a tevékenység végzésére kötött szerződés nem elegendő, a feltétel teljesítéséhez az önálló orvosi tevékenységet kell végezni, ami a tartós távollét ideje alatt szünetel, így a hat éves kötelezettség ideje meghosszabbodik a kieső idővel.

Megtekintések száma: 13496
ESEMÉNYEK