Kifizetik majd a nyugdíjas orvosok 13. havi nyugdíját?

2023-07-28 16:09:00

A Magyar Orvosi Kamara 2023. február végén levelet írt a Belügyminisztériumnak, amelyben kérte a döntéshozókat, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó nyugdíjas orvosoknak is fizessék ki a 13. havi nyugdíjat, pontosabban az annak kompenzálására szolgáló jövedelemkiegészítést.

Tavaly mind a Miniszterelnökség, mind az EMMI egyértelmű állásfoglalása – több hasonló megkeresésre reagálva - az volt a kérdésre vonatkozóan, hogy az érintettek  - azaz a kieső nyugdíjuk, illetve korhatár előtti ellátásuk kompenzálásaképpen jövedelemkiegészítésben részesülő egészségügyi dolgozók -  tizenharmadik havi nyugdíjra, nyugdíjprémiumra nem jogosultak ugyan, a juttatásokkal azonos összeget azonban jövedelemkiegészítés formájában megkapják.

Idén azonban ismét azzal kellet szembesülniük az érintetteknek, hogy nem kapták kézhez a szóban forgó kifizetéseket.

A jövedelemkiegészítés és az ahhoz igénybevehető támogatás szabályait az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény16/A-16/D. §- a, valamint a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő érvényesítéséről és végrehajtásáról szóló 124/2013. (IV.26.) Korm. rendelet szabályozza. Ezek szerint az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi dolgozót,  akinek a megállapított pénzellátása folyósítását a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/C. §-a alapján szüneteltetik a munkáltató,  - az általa meghatározott összegű - jövedelemkiegészítésben részesítheti, valamint, hogy a munkáltató jövedelemkiegészítésre jogosult egészségügyi dolgozójára tekintettel támogatást igényelhet. Kértük ezért, hogy a helyzetet a jogszabályok egyértelművé tételével rendezzék.

A MOK Országos Szervezete ezidáig nem kapott választ és a MOK Budapesti Területi Szervezetének honlapján is csak a NEAK-tól érkezett levél található, államtitkári válasz nem.

A NEAK főigazgató-helyettesének tájékoztatása szerint „a támogatás országos szinten nagyszámú egészségügyi dolgozót érint, a kapcsolódó kifizetendő összeg is több milliárdos nagyságrendű. Ekkora összeget a 2023. évben is csak írásos minisztériumi elrendelés esetén jogosult a NEAK utalványozni. Intézményünk a tárgyban megkereste az illetékes Belügyminisztériumot. Dr. Takács Péter államtitkár úr május 18-án kelt válaszában még nem foglalt egyértelműen állást a kifizetés vonatkozásában. A visszajelzésben az szerepel, hogy a tárgyban a későbbiekben kapunk tájékoztatást. Amennyiben pozitív döntés születik, a kifizetésről haladéktalanul intézkedünk. A támogatást ugyanannak a NEAK által üzemeltetett programnak a segítségével igényelhetik majd az intézmények, mellyel a havi jövedelemkiegészítést igénylik. Ha ez esedékessé válik, az igénylés határiedjéről, módjáról időben tájékoztatás küldünk a szolgáltatók részére.”

Megtekintések száma: 12611
ESEMÉNYEK