Megtartható-e az egészségügyi tevékenység gyakorlása során használt név házasságkötést követően?

2023-06-29 12:08:00

Az egészségügyben dolgozó hölgyeknek eltérhet a közigazgatási nevük az egészségügyi tevékenység során használt névtől. Az erre vonatkozó szabályt az egészségügyről szóló törvény 112. § (4a) és (4b) bekezdései tartalmazzák a következők szerint:

(4a) Az egészségügyi dolgozó hivatásának gyakorlásakor
a) a saját családi nevét és utónevét vagy a születési nevét,
b) amennyiben erre jogszabály alapján jogosultságot szerzett a doktori címét és
c) az egészségügyi szakképesítésére utaló megnevezést
használja. Ennek keretében az egészségügyi dolgozó az egészségügyi tevékenység gyakorlása során használt nevét köteles megjeleníteni a névtábláján, valamint az orvosok, fogorvosok az orvosi bélyegzőjükön és az orvosi vényen is használják.
(4b) Amennyiben az egészségügyi dolgozó a (4a) bekezdés alapján az egészségügyi tevékenység gyakorlása során a születési nevét kívánja használni, azt annak a működési nyilvántartásba történt bejegyzését követően és kizárólag a (4a) bekezdésben meghatározott esetekben használhatja.

A gyakorlatban tehát, amennyiben megváltozik a neve, a változást az azt követő 30 napon belül be kell jelentenie az OKFŐ-nél. Névváltozást személyazonosító igazolvánnyal kell igazolni, egyben nyilatkozni szükséges az egészségügyi tevékenység gyakorlása során használt név adat tekintetében. Amennyiben úgy nyilatkozik, hogy továbbra is a születési nevét szeretné használni az egészségügyi tevékenység végzése során, úgy a levelében felsorolt okmányokon, illetve az orvosi bélyegzőjén is marad a születési neve.

Megtekintések száma: 14028
ESEMÉNYEK