Mennyiben változott a praxis eladás menete 2023. január 1-jével?

2023-06-30 10:02:00

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényt (Praxistv.) 2023. január 1. napi
hatállyal módosították. Ennek eredményképp az eladási szándék (és ha van, a praxist
megszerezni kívánó személy) bejelentése az praxiskezelőnek (Országos Kórházi
Főigazgatóság) már nem lehetőség, hanem kötelezettség az orvos számára. Az eladás
menetét illetően a Praxistv. 2/A. § (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy a praxisjog
elidegenítésére vonatkozó szándékát az azt elidegeníteni kívánó személy - ha van a
praxisjogot megszerezni kívánó orvos, őt is megjelölve - bejelenti a praxiskezelőnek
(OKFŐ) és az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzatnak. Ha a települési
önkormányzat nem szándékozik a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal feladat-ellátási
szerződést kötni, úgy a települési önkormányzat, valamint a praxiskezelő jelöl meg más, a
praxisjogot megszerezni kívánó orvost. További változás, hogy a praxiskezelő (OKFŐ)
kizárólag akkor jelölhet az önkormányzat véleményének kikérését követően más orvost,
ha azt jogszabályban meghatározott ellátásbiztonsági és gazdaságossági szempontok
indokolják és az ezeknek megfelelő orvost az érintett önkormányzat(ok) a javaslattételt
követő 6 hónapon belül sem jelöli(k) meg.
Jelentős változás továbbá, hogy ha körzetmódosítás miatt a háziorvost kár éri, az adott
körzet megállapításáért felelős szerv kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek
megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása
keretében kapott egy éves összeget.
Megtekintések száma: 14353
ESEMÉNYEK