Mi lesz a ki nem vett szabadságokkal?

2023-07-13 11:28:00

Tisztázni szükséges, hogy attól függően, hogy a rendelkezésre álló szabadságnak mi a jogcíme, illetve melyik évben állapították meg, különböző dátumok vonatkoznak azok kiadásának határidejére. A szabadságok számáról, illetve a kiadás határidejéről minden egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozót tájékoztatni kellett az elmúlt időszakban az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: VHR.) 11. § (3) bekezdése alapján. Tudomásunk szerint az OKFŐ tájékoztató levelet küldött a kórházaknak arról, hogy a különböző jogcímű és esedékességi idejű szabadságok meddig adhatók ki.

A birtokunkba jutott az egyik kórház dolgozónak írt tájékoztatója, melyben következetesen a „kivehető” szót használja és kilátásba helyezi, hogy a határidőben „ki nem vett” szabadságok elvesznek. Azonban a szabadság kiadása alapvetően a munkáltató joga és kötelezettsége, mivel a szabadságot [évi 7 munkanap kivételével (Eütev. 14/E. § (1) bek.] nem a munkavállaló veszi ki, hanem a munkáltató adja ki.

A kórház tájékoztatója szerint (mely az OKFŐ utasítása alapján készült): „2025. január 01-jén már csak az aktuális évre járó szabadságok lesznek kivehetők.”
Alábbiakban összegyűjtöttük a szabadság kiadásánál alkalmazható szabályokat, illetve írtunk egy levelet a munkavállaló nevében, melyben a kiadási kötelezettséggel érintett szabadságának 2023-ban történő kiadását kérheti (a kitöltendő részeket sárgával jelöltük).

  • A szabadság nem halmozódhat. A szabadságot pénzben megváltani – a jogviszony megszűnésének kivételével – nem lehet. [Eszjtv. 6. § (13)]
  • Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személynek a 2020. december 31-én meglévő szabadságát 2023. december 31-ig ki kell adni. [Eszjtv. 19. § (6)]
  • A szabadságot munkanapban az általános munkarend szerint és a szerződéses napi munkaidő figyelembevételével kell kiadni és munkanapban nyilvántartani. A szabadság kiadásának időpontját egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a szabadság kezdete előtt legalább tizenöt nappal közölni kell. [VHR. 17. §]
  • (1) Az Mt. 122. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a munkáltató az alkalmazott egészségügyi dolgozó számára hét munkanap szabadságot – a munkaviszony első három hónapját kivéve – a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. A munkavállalónak erre vonatkozó igényét legalább tizenöt nappal a szabadság kezdete előtt be kell jelentenie.
  • (2)  Az Mt. 122. § (3) bekezdésében foglaltaktól [egybefüggő 14 nap kiadásának kötelezettsége] eltérően a szabadságot kettőnél több részletben csak a munkavállaló kérésére lehet kiadni. Kivételesen fontos gazdasági érdek, illetve a munkáltató működési körét közvetlenül és súlyosan érintő ok miatt a munkáltató kettőnél több részletben is kiadhatja a szabadságot, azonban – a felek eltérő megállapodása hiányában – a szabadságot ebben az esetben is úgy kell kiadni, hogy a munkavállaló naptári évenként egy alkalommal, legalább tizennégy egybefüggő napra mentesüljön a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettség alól. E tekintetben – a szabadságként kiadott napon túl – a heti pihenőnap (heti pihenőidő), a munkaszüneti nap és az egyenlőtlen munkaidő-beosztás szerinti szabadnap vehető figyelembe.
(3)  A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a munkáltató az egészségügyi szolgálati jogviszonyban vagy honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban álló személy kérése nélkül kettőnél több, legfeljebb négy részletben is kiadhatja a szabadságot az Eszjtv. 6. § (4) – (7) bekezdése vagy a Haj. 54. § (2) – (4) bekezdése szerinti pótszabadságra jogosító munkakört betöltő egészségügyi szolgálati jogviszonyban vagy honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban álló személy esetében. [Eütev. 14/E. § (1)-(3)]

A szabadság kiadására vonatkozó eltérő szabályok
(1) A 2021. évben esedékes szabadságnak – ideértve az alap- és a pótszabadságot is – a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig arányos része az esedékesség évét követő 3 éven belül is kiadható az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonyban.
(2) A szabadság kiadásának rendjére a foglalkoztatott jogviszonyára irányadó szabályokat kell alkalmazni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti szabadság – az érintett foglalkoztatási jogviszonya megszűnésének kivételével – pénzben nem váltható meg.
(4) Az (1) bekezdés szerinti szabadságot a foglalkoztatott többi szabadságától elkülönítetten kell nyilvántartani.
(5) A munkáltató a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napon belül írásban tájékoztatja a foglalkoztatottat az (1) bekezdés szerinti szabadság mértékéről és kiadásának rendjéről. [2021. évi XCIX. törvény - a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról 153. § (1)-(5) bek.]

A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnése: 2022.06.01.
Ennek értelmében a 2021. évben esedékes alap- és a pótszabadság 2024. 12. 31-ig kiadható.
A 2020. december 31-én már meglévő szabadságot 2023. 12. 31-ig ki kell adni.
 
Megtekintések száma: 19159
ESEMÉNYEK