Várandósság ideje alatti munkavégzés

2023-10-26 18:11:00

Egy várandós tagunk keresett meg minket azzal, hogy a foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat során megállapították, hogy munkaköréhez tartozó bizonyos feladatokat várandóssága folytán nem láthat el. Kérdése arra vonatkozott, hogy munkáltatója köteles-e másik, a korlátozott alkalmasságnak megfelelő munkakörben foglalkoztatni, illetve, hogy lehet-e táppénzen ezen a munkahelyen úgy, hogy másik munkahelyén továbbra is keresőképes.

A kérdésre a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 51. § (3), valamint a 60. § (1)-(3) bekezdései adják meg a választ. A hivatkozott jogszabályhelyek szerint ugyanis a munkavállalót csak olyan munkára lehet alkalmazni, amely testi alkatára, fejlettségére, egészségi állapotára tekintettel rá hátrányos következményekkel nem jár. A munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának változására tekintettel köteles a munkafeltételeket, a munkaidő-beosztást megfelelően módosítani. A munkavállaló számára, ha a munkakörében történő foglalkoztatás feltételei az előzőek szerint nem módosíthatóak, akkor az egészségi állapotának megfelelő munkakört kell felajánlani, ha várandóssága megállapításától gyermeke egyéves koráig – munkaköri alkalmasságára vonatkozó orvosi vélemény alapján – a munkakörében nem foglalkoztatható. A munkavégzés alól fel kell menteni, ha az egészségi állapotának megfelelő foglalkoztatása nem lehetséges. A munkavállaló a felajánlott munkakörnek megfelelő alapbérre jogosult (kivéve, ha a felajánlott munkakört alapos ok nélkül nem fogadja el), amely a munkaszerződés szerinti alapbérénél kevesebb nem lehet.

A második kérdésre vonatkozóan, azaz, hogy lehet-e az egyik munkahelyen táppénzen, míg a másik munkahelyen továbbra is dolgozik a válasz az, hogy a táppénz kizárja a munkavégzést, tehát olyan megoldás nem létezik, hogy az egyik helyen keresőképtelen, míg a másik munkahelyen keresőképes. Ugyanakkor az, ha az egyik munkahelyen felmentik a munkavégzés alól az orvosi véleménnyel összefüggésben, nem zárja ki azt, hogy a másik munkahelyen  - amely az egészségi állapotának megfelelő munkakört biztosít – továbbra is dolgozzon.

Megtekintések száma: 7706
ESEMÉNYEK