Az etikai eljárások új szabályai

2023-07-25 11:29:00

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) értelmében 2023. március 2. napjától az orvosokkal, fogorvosokkal, továbbá a nem orvosi és egészségtudományi képzési területen szerzett alap szakképesítéssel rendelkező, de egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben egészségügyi szakképesítést szerzett egészségügyi dolgozókkal szemben szakmai-etikai eljárást (a továbbiakban: etikai eljárás) - közfeladatként - az Egészségügyi Tudományos Tanács folytatja le.

Az etikai eljárásra - törvény eltérő rendelkezése hiányában - az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit, valamint az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény VI. Fejezetében foglaltakat az Eütv. 140/B. §-ában foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

A 2023. július 17-én megjelent kormányrendelet szabályozza az eljárások lefolytatásának folyamatát, az etikai eljárások feltételrendszerét, valamint az eljáró tanácsok összetételét.

Megjelent ezen kívül az a kormányrendelet, amely alapján elkülönített kórházi részleget kapnak az erőszakos pszichiátriai betegek. Az előírások szerint a biztonsági pszichiátriai program havi fix díja 45,4 millió forint lesz egy éven át, utána az eredmények alapján az egészségbiztosításért felelős miniszter hozzájárulásával egyszer meghosszabbítható lesz.

Magyar Közlöny 106. szám MK23106.pdf (kozlonyok.hu)

Megtekintések száma: 13723
ESEMÉNYEK