Fontos változások jönnek! II./I. rész

2023-07-14 12:59:00

Az elmúlt két hétben számos jogszabály jelent meg a Magyar Közlönyben, amelyek jelentős mértékben befolyásolják az egészségügyben dolgozók tevékenységét. Ezeket a változásokat gyűjtöttük össze az alábbi, valamint a következő héten megjelenő összefoglalóban;

  • legkésőbb 2024. június 30-ig minden helyi önkormányzat köteles a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági formában működő járóbeteg-ellátó szolgáltatóját költségvetési szervvé alakítani; a nem költségvetési szervként működő egészségügyi szolgáltatóval kötött finanszírozási szerződéseket az egészségügyi államigazgatási szerv tájékoztatása alapján az egészségbiztosító megszünteti, mely finanszírozási szerződés alapján az egészségbiztosító elszámolásra köteles;
  • egészségbiztosítási ellátás keretében diagnosztikai célból 2024. november 1-től - ellátási érdekből legfeljebb 2025. november 1-től - kizárólag állami fenntartású egészségügyi szolgáltató, klinikai központ, egyházi jogi személy tulajdonában álló vagy fenntartásában működő egészségügyi szolgáltató, önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltató, vagy hiánypótló állami szolgáltatást nyújtó magántulajdonú egészségügyi szolgáltató által közvetlenül elvégzett CT-MRI vizsgálat végezhető, valamint ezen tevékenységek végzésére csak a felsorolt egészségügyi szolgáltatóval köthető finanszírozási szerződés is. Az ellátási érdek fennállására vonatkozó, indokolással ellátott kérelem egészségügyért felelős miniszternek történő benyújtási határideje 2024. május 1.;
  • az érintett szolgáltatók a megszüntetett szerződésekért kártalanításban részesülnek a feladatellátásra kapott díjak figyelembevételével;
  • kijelölésre került az egészségügyért felelős miniszter és az ide tartozó jogkörök az állami fenntartású fekvőbeteg-szakellátó egészségügyi intézmények fenntartójaként és irányítójaként, járványügyi okokból kihirdetett veszélyhelyzet, továbbá egészségügyi veszélyhelyzettel bevezetett járványügyi készültség idején az irányítási hatáskört a rendészetért felelős miniszter gyakorolja
  • kijelölésre kerültek az irányítási jogkört gyakorló egészségügyi budapesti és vármegyei intézmények az állami fenntartású egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók közül, valamint ezek illetékességi területe, és megnevezik az országos gyógyintézetek és társgyógyintézetek körét;
  • az egységes intézeti gyógyszertári szolgáltatási rendszerben működő intézeti gyógyszertárban foglalkoztatott főgyógyszerészek, szakgyógyszerészek, gyógyszerészek és szakdolgozók egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak feletti munkáltatói jogkört az állami fenntartású fekvőbetegellátást végző intézmény és az egységes szolgáltató az egységes intézeti gyógyszertári szolgáltatás keretében történő működtetés tekintetében, az ezen feladatokhoz kapcsolódóan együttesen gyakorolja, ezt meghaladóan a munkáltatói jogkör gyakorlása továbbra is az állami fenntartású fekvőbetegellátó intézménynél marad;
  • a törvény kiterjeszti az egészségügyi szolgálati jogviszony áthelyezéssel történő megszüntethetőségét azokra az esetekre, amelyekben a foglalkoztatás közalkalmazotti jogviszonyban folytatódik.

 

Magyar Közlöny 100. szám MK23100.pdf (kozlonyok.hu); 2023. évi LIII. törvény Magyarország 2024. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Megtekintések száma: 4822
ESEMÉNYEK