Működési támogatás egészségügyi intézményeknek

2024-05-17 10:59:00

83/2024. (IV. 17.) Korm. rendelet a járóbeteg- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó
közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről

Azon járóbeteg- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó állami, önkormányzati, egyházi
tulajdonban álló egészségügyi szolgáltatók, továbbá felsőoktatási intézmény részeként
működő klinikai központok, amelyek az Ebtv. 31. § (9a) bekezdése szerinti adatszolgáltatása
kötelezettek, a 2024. február 29. napján fennállt, lejárt tartozásállományuk alapján
működési támogatásban részesülnek.

Az egészségügyi szolgáltató a működési támogatást

a) a 2023. december 31-én 60 napon túl lejárt szállítói tartozások,
b) a 2023. december 31-én 60 napon túl lejárt egyéb tartozások,
c) a 2024. február 29-én 60 napon túl lejárt szállítói tartozások,
d) a 2024. február 29-én 60 napon túl lejárt egyéb tartozások,
e) a 2024. február 29-én 31-60 napon belül lejárt szállítói és egyéb tartozások,
f) a 2024. február 29-én 30 napon belül lejárt szállítói és egyéb tartozások,
g) a további szállítói és egyéb tartozások

kiegyenlítésére használhatja fel 2024. május 31-ig, azzal, hogy a sorrendben következő
pontban meghatározott célra csak akkor használható fel a támogatás, ha a sorrendben azt
megelőző pont szerinti tartozását az egészségügyi szolgáltató már kiegyenlítette.
A működési támogatás összegét Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő állapítja meg,
azokat a honlapján közzéteszi, a támogatást utalványozza az egészségügyi szolgáltatók
részére. A működési támogatás jogszerű felhasználását a kormányzati ellenőrzési szerv
2025. február 28-ig ellenőrzi. A rendelet melléklete tartalmazza az előirányzati összegeket.
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/10c4c6bcf5bce41068a8f5514c8f86a31e4da7ea/
Megtekintések száma: 1222
ESEMÉNYEK