Szabadfoglalkozású vagy egyéni vállalkozó? Melyiket válasszam?

2023-06-30 10:27:00

A szabadfoglalkozású egészségügyi tevékenységet egyéni vállalkozóként is lehetett folytatni 2023. május 31-ig, ám ez a lehetőség ezt követően megszűnik; továbbra is lehetőség van azonban egészségügyi tevékenységet szabadfoglalkozású jogviszony keretében, vagy egyéni vállalkozóként folytatni, de ezek a jövőben élesen ketté válnak.

Mit is jelent ez a gyakorlatban?

Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) 8. §-a szerint az egészségügyi dolgozó jogosult megbízási szerződés alapján végezni a szakmai kompetenciájába tartozó egészségügyi tevékenységet bármely egészségügyi szolgáltatónál, az egészségügyi szolgáltató nevében.  A szabadfoglalkozású jogviszony keretében működő egészségügyi dolgozó e tevékenységét működési engedély és - amennyiben az őt foglalkoztató egészségügyi szolgáltató nem követeli meg - kötelező felelősségbiztosítási szerződés megkötése nélkül végezheti.

Az egészségügyi dolgozó jogosult a külön törvény(ek)ben foglalt engedély(ek) birtokában, egyéni egészségügyi vállalkozóként a saját nevében és felelősségére egészségügyi szolgáltatóként működni [Eütev. 10. § (1) bek.]

Az eddigiek szerint tehát szabadfoglalkozású egészségügyi tevékenységet egyéni vállalkozói „cégformában” lehetett végezni, ez június 1-től már nem lehetséges, ehelyett ún. adószámos magánszemélyként, megbízási szerződés alapján lesz mód arra, hogy ebben a formában folytassa tevékenységét. Ebben az esetben a megbízási díj számfejtését (adó és járuléklevonásokat) a megbízó végzi, valamint a hatóságok részére történő jelentési kötelezettség is őt terheli.

Ha egyéni vállalkozóként kívánja folytatni tevékenységét bejelentési kötelezettsége keletkezik egyrészt a NAV felé a tevékenységi kör módosítása kapcsán, valamint a működési engedélyező hatóság felé az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 108/A. § (1)-(2) bekezdései alapján. E szerint egészségügyi szolgáltatás működési engedély nélkül, az egészségügyi államigazgatási szerv részére elektronikus űrlapon megtett bejelentés alapján, hatósági nyilvántartásba vételt követően is megkezdhető és folytatható az alábbi esetekben:

  • kizárólag az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet szerinti közreműködői szerződés alapján nyújt szolgáltatást,
  • az előző pont szerinti közreműködői szerződés alapján a közreműködőt igénybe vevő egészségügyi szolgáltató számára kizárólag az egészségügyi szolgáltatás személyi feltételeit biztosítja, ideértve a személyes szolgáltatásnyújtási kötelezettséggel rendelkező további közreműködőket is,
  • közreműködésére kizárólag az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) 7. § (2) bekezdés b), c), e) vagy j) pontja szerinti jogviszonyok valamelyikében, kizárólag személyes szolgáltatás nyújtásával kerül sor.
A módosítással érintett egyéb jogszabályi változások az alábbi linken érhetőek el. 

A Magyar Közlöny 2023/70. számában megjelent módosításokról
Megtekintések száma: 18266
ESEMÉNYEK