Új infekciókontroll szabályok az egészségügyi intézményekben

2024-05-16 14:40:00

20/2024. (IV. 17.) BM rendelet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések
megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló
20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet módosításáról

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a megelőzés és antimikrobiális rezisztencia elleni tevékenység támogatása érdekében megújította az infekciókontrollal kapcsolatos irányelvét. Az ebben megfogalmazott ajánlásoknak megfelelő intézkedéseket fogalmaz meg a jogszabály-módosítás az egészségügyi szolgáltatók infekciókontroll programjának kulcselemeire vonatkozóan.

A jogszabály-módosítás részletezi a mikrobiológiai laboratóriumok működéséhez kapcsolódó infekciókontroll feladatokat, és bővíti a fenntartó feladatait a szükséges fejlesztések biztosításában. Emellett bevezeti az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) által kidolgozott kórház-típusbesorolást, és valamennyi kategóriában meghatározza a személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a későbbiekben megalapozhatják az infekciókontroll finanszírozás kialakítását is.
A jogszabálymódosítás helyi eljárásrend kialakítását rendeli el az antibiotikum-alkalmazással szorosan összefüggő multirezisztens kórokozók és a Clostridium difficile okozta fertőzések megelőzésének támogatására a helyi antibiotikum felhasználás surveillance-ra és antibiotikum rezisztencia surveillance-ra vonatkozó, valamint hangsúlyozza az intézményfenntartó és az intézmény gazdasági vezetője felelősségét a szükséges infekciókontroll tárgyú fejlesztések támogatásában.

Megtekintések száma: 2210
ESEMÉNYEK