Az egészségügyi és szociális szakterületen dolgozók koronavírus fertőzése foglalkozási megbetegedés is lehet

2020-04-21 13:01:00 FORRÁS:

Szerző: Nagy Marcell

Koronavírus - Állásfoglalások

Az egészségügyi és szociális dolgozók körében szignifikánsan gyakrabban fordul elő a koronavírus fertőzés. Az elmúlt időszak Magyarországi adatai alapján 12-20% közé tehető a megbetegedett egészségügyi dolgozók aránya az ismert fertőzöttek között, ez a nemzetközi adatokkal is korrelál.

Az egészségügyi és szociális dolgozók koronavírus fertőzése esetén a foglalkozási megbetegedés gyanúja automatikusan vélelmezhető, ha a dolgozó a megbetegedést megelőző időszakban részt vett az ellátásban.

Miért nagyon fontos bejelenteni a foglalkozási megbetegedés gyanúját?

Amennyiben a koronavírus-fertőzés foglalkozási betegségnek minősül, a munkavállalót a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény VI. fejezetében (51.§-tól) felsorolt baleseti ellátások illetik meg.

A koronavírus-fertőzés nem üzemi baleset, így nem a munkáltató bírálja el azt üzemi balesetként, hanem a kormányhivatal munkavédelmi szerve foglalkozási megbetegedésként. 

A 27/1996 (VIII.28.) NM rendelet (a továbbiakban Rendelet) 2.§ alapján foglalkozási megbetegedés a munkavégzés, a foglalkozás gyakorlása közben bekövetkezett olyan heveny és idült, valamint a foglalkozás gyakorlását követően megjelenő vagy kialakuló idült egészségkárosodás, amely a munkavégzéssel, a foglalkozással kapcsolatos, a munkavégzés, a munkafolyamat során előforduló fizikai-, kémiai-, biológiai-, pszichoszociális- és ergonómiai kóroki tényezőkre vezethető vissza.

A gyanút az észlelő orvos köteles bejelenteni. Akut megbetegedés esetén a foglalkozási betegségek jegyzéke alapján C21 Foglalkozással kapcsolatos biológiai kóroki tényezők által okozott egyéb betegségek kóddal, krónikus esetben C15 Fertőző betegségek által okozott idült egészségkárosodás, ha az a foglalkozással kapcsolatban keletkezett kóddal. 

Ki jelentheti be?

Bármely orvos

A Rendelet 3.§ (2) A bejelentést a) a foglalkozási betegség kórisméjét vagy annak gyanúját megállapító orvosnak a diagnózis felállítását követő 24 órán belül..kell megtenni

Milyen dokumentumon kell bejelenteni?

A bejelentést a munkavédelemért felelős minisztérium hivatalos honlapján található bejelentőlapon kell megtenni

3. § (2a) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés céljára rendszeresített nyomtatványt és a kitöltési útmutatót a munkavédelmi hatóság a miniszter hivatalos honlapján közzéteszi.

Hova kell bejelenteni?

1. A munkáltató telephelye szerint illetékes kormányhivatalnak, vagy

3. § (1) Az orvosi tevékenység körében észlelt - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) hivatalos honlapján közzétett jegyzékben szereplő - foglalkozási betegség, foglalkozási eredetű heveny vagy idült mérgezés (a továbbiakban együtt: foglalkozási betegség) gyanúját a munkáltató telephelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalához mint munkavédelmi hatósághoz (a továbbiakban: munkavédelmi hatóság) be kell jelenteni, ki kell vizsgálni és elfogadásuk esetén nyilvántartásba kell venni. A munkavédelmi hatóság a hozzá érkezett, a foglalkozási betegség gyanújával kapcsolatos bejelentéseket egy munkanapon belül továbbítja a miniszter részére.

2. További vizsgálatok szükségessége esetén az illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyre, vagy

3. A munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervhez (NNK MFF, korábbi OMFI)

3.§ (4) Az első észlelő orvosnak lehetősége van a munkavállalót további vizsgálatok végzésére a munkáltató telephelye szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyre vagy a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervhez beutalnia. A beutalóra rá kell vezetni a Bejelentve nincs! megjegyzést.

Mi történik a bejelentés után?

A munkavédelmi hatóság megindítja az eljárást, jegyzőkönyvet készít a kivizsgálásról, majd a teljes anyagot továbbítja a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervhez, amely a megbetegedést foglalkozási megbetegedésnek minősíti (amennyiben megfelel a kritériumoknak). 

Mit tegyek, ha problémába ütközöm a bejelentés során?

Bármilyen probléma esetén keresse a Nemzeti Népegészségügyi Központ Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztályát, akik segítenek a bejelentéssel kapcsolatos ügyintézésben.

Kiemelt kép: Unsplash

Megtekintések száma: 58249
ESEMÉNYEK