A Magyar Orvosok Szakszervezete új elnökének és alelnökének bemutatkozása

2020-11-19 14:06:00 FORRÁS: Orvosok Lapja

Szerző: Dr. Daróczy-Gaál Ágnes alelnök, Magyar Orvosok Szakszervezete

Orvosok lapja - Aktuális

Céljaink között elsődleges helyet foglal el az orvosok érdekeinek képviselete a szociális partnerek (munkáltatók, döntéshozók) irányába. A fenti, sokak szemében talán egyszerűnek tűnő szakszervezeti feladat azonban számos, különböző mértékben integrált vagy szeparált részfeladat koordinált kivitelezését jelenti.

Céljaink között elsődleges helyet foglal el az orvosok érdekeinek képviselete a szociális partnerek (munkáltatók, döntéshozók) irányába. A fenti, sokak szemében talán egyszerűnek tűnő szakszervezeti feladat azonban számos, különböző mértékben integrált vagy szeparált részfeladat koordinált kivitelezését jelenti. Tisztában vagyunk vele, hogy egy Csipkerózsika-álmot alvó szakszervezetet kell életre keltenünk és mozgásra bírnunk, és azt is tudjuk, hogy a kiégett és csalódott orvostársadalom számára az értékteremtés komoly kihívást jelent. Szeretnénk visszaadni az orvosoknak azt a hitet, hogy összefogással és kommunikációval a legtöbb probléma megoldhatóvá válik. Az út, amelyen haladni kívánunk, közös utunk, mindenkinek bele kell építenie egy követ ahhoz, hogy a beteg és orvos számára egyaránt élhető, a működtető számára pedig fenntartható egészségügyi rendszer célja körvonalazódhasson. Közös utunk egyik alappillére a tagtoborzás, méghozzá az aktív és konstruktív tagok toborzása. Éppen ezért szeretnénk a bemutatkozással együtt minden orvoskollégát felkérni, hogy csatlakozzon a szakszervezethez, hiszen akkor leszünk hatékonyak, ha többen vagyunk.

Nem célunk és módszerünk triviális dolgokat emelt hangon ismételgetni, annál inkább szükségesnek tartjuk a határozott, konzisztens és konzekvens fellépést az orvosokat érő jogellenes magatartásformák ellen, legyen annak forrása akár a munkáltató, akár döntéshozó szerv. Éppen úgy célunk a konkrét, valós és releváns problémák feltérképezését követően a megoldási javaslatok kidolgozása, értékelése, súlyozása és kommunikációja a szociális partnerek felé. Kiemelt célunk a döntéshozatalban való aktív részvétel, mely véleményünk szerint csakis a szociális párbeszéd fenntartásával érhető el. Szeretnénk, ha tagjaink aktív szerepet vállalnának a szakszervezetben, mert csak a kimondott érdekeket tudjuk általánosan képviselni, illetve az is fontos, hogy az egyedi sérelmek orvoslása során a sérelmet szenvedett tag problémája eljusson hozzánk, és a tag is motivált legyen annak megoldásában. 

Szeretnénk a tagjaink szemében hiteles és megbízható szervezetté válni, mely a klasszikus szakszervezeti feladatok mellett hangsúlyt helyez az információcserére, képzésszervezésre, rekreációra és egyéb olyan, a dolgozó orvosok komfortérzetét javító tevékenységekre, melyek nem közvetlenül a munkavégzéshez kötődnek. Hangsúlyt kívánunk fektetni a nemzetközi tevékenységre, a potenciális válsághelyzetek megoldási stratégiáinak kidolgozására, az érzékenyebb munkavállalói csoportok (rezidensek, szakorvosjelöltek, kisgyermekes munkavállalók) fokozott érdekérvényesítésére és érdekvédelmére. A közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó orvosok mellett a magánszférában munkát vállaló, vállalkozó és saját praxisjogot gyakorló kollégák érdekvédelmét is el kívánjuk látni, ezzel elismerve a tényt, hogy a kiegyensúlyozott és élhető egészségügyi rendszerben nincsenek „jó és rossz munkavégzési formák”, és rávilágítva, hogy bár az egyes szereplők között részkérdésekben érdekellentétek állhatnak fenn, a működőképes ellátási rendszer mindannyiunk közös érdeke.

Reméljük, hogy az elmúlt félévben tapasztalt taglétszám-növekedés továbbra is jellemző lesz, mi pedig mindent megteszünk, hogy a tagok választáskor belénk vetett bizalmát hatékony működésünkkel honoráljuk. Mintegy kétheti tevékenységünk eredményeképpen már a héten személyesen egyeztettünk prof. dr. Horváth Ildikó államtitkár úrnővel a jelen helyzetben fennálló problémák megoldási stratégiáinak kidolgozásának céljából.

Dr. Szabad Zoltán 
„2000-ben végeztem a Debreceni Egyetem Orvostudományi Karán, sebészet szakvizsgámat 2006-ban szereztem a debreceni Kenézy Kórház sebészeti osztályàn, majd egy ideig járóbeteg- és egynapos sebészeti ellátásban vettem részt. 2010-től kezdve az Egyesült Királyságban, Walesben dolgoztam egészen a járvány kirobbanásáig. Ez alatt az idő alatt volt lehetőségem belelátni az állami és magán-ellátórendszerek relatíve jól működő szimbiózisába, a finanszírozási különbségekbe, megismertem, milyen szakmai, társadalmi és anyagi megbecsülés mellett dolgoznak az angliai egészségügyi dolgozók, és meglepődve tapasztaltam szakszervezeteik beépültségét, elfogadottságát és legfőképp az erejét. A járvány kitörésekor – pontosan az orvosokat érő jogsérelmek és méltatlan bánásmód, valamit a MOK kampánya miatt – elkezdtem a szakszervezet irányába tájékozódni. A Daróczy-Gaál Ágnes által alapított Covid1001 fordítócsoport munkájának koordinálása mellett sikerült a MOSZ közelébe kerülnöm, június óta aktívan részt vállalok a szakszervezet kommunikációjában, és a Hajdú-Bihar megyei csoport vezetője lettem. Jelenleg háziorvostan-képzésben veszek részt, elsődleges célom egy erős, megkerülhetetlen orvosszakszervezet létrehozása, és európai szintű bérezés kiharcolása a MOK teljes jogú partnereként.”

Dr- Szabad Zoltán

Dr. Daróczy-Gaál Ágnes 
„2004-ben végeztem a Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Karán, 2010-ben szakvizsgáztam pszichiátriából. Eleinte a Honvéd Kórházban dolgoztam pszichiátriai osztályon, majd 2014-ben a Budapesti Fegyház és Börtön egészségügyi osztályvezetője lettem. A fentiekkel párhuzamosan dolgoztam folyamatosan háziorvosi rendelőben, háziorvosi ügyeletben, idősotthonban, több büntetés-végrehajtási intézetben és magánrendelésen is. 2014 óta vagyok az A. I. M. Bt. orvoskoordinátora, 2017-től a Rasmus Közhasznú Egyesület elnöke. 2016-ban kezdtem meg az osztatlan jogászképzést a Károli Gáspár Református Egyetem jogi karán levelező szakon. Érdeklődési területem az orvosi jog és jogon kívüli szabályozóeszközök.
2020-ban, a koronavírus-járvány kezdetekor megalapítottam az 1001 orvosi szakfordító csoportot, melynek tagjai önkéntesként térítésmentesen fordítanak koronavírussal kapcsolatos nemzetközi szakirodalmat, és publikálják azt folyamatosan a www.covid1001.hu oldalon.
Az elmúlt tizenhat év sokrétű tapasztalatszerzésre adott lehetőséget a közalkalmazotti és hivatásos, illetve a vállalkozói orvosi működés terén. Széles rálátással rendelkezem a szabályozórendszerek kialakítása, használata és átalakítása terén, rendészeti vezetői kiválasztáson és képzésen is részt vettem. Tevékenységem során a célorientáltság, a tudatos döntéshozatal, a hosszú távú célok szem előtt tartása dominál.
A MOSZ-on belüli tevékenységemben kiemelkedően fontosnak tartom a tagok jogvédelmének ellátását, az egyedi és tömegesen előforduló jogsérelmek orvoslását, a munkáltatók rászorítását a dolgozókkal szembeni jogszerű magatartásra.”

Dr- Daróczy-Gaál Ágnes
Megtekintések száma: 19881

A legégetőbb szakmapolitikai kérdések és vitatémák rovata.

ESEMÉNYEK