A MOK Etikai Bizottságainak munkája, azaz mit is veszítünk el

2023-03-13 15:00:00 FORRÁS: Orvosok Lapja

Szerző: dr. Böszörményi-Nagy Géza

Orvosok lapja - Aktuális

A MOK Missziós nyilatkozata 1997. 02. 21-én: „A Magyar Orvosi Kamara minden Magyarországon működő orvos független, céhszerű testülete, amely tagjainak szakmai erkölcsi és anyagi érdekvédelmét hivatott biztosítani. Tevékenységével őrzi a hivatás tisztaságát, védi és építi az orvoskar tekintélyét, és ezzel szolgálja a nemzet egészségének ügyét”.

A 2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról ezt a szándékot foglalta törvénybe: „A szakmai kamara […]

  1. b) megalkotja alapszabályát;
  2. c) a feladatköre szerinti egészségügyi szakma gyakorlására vonatkozó általános szakmai magatartási-etikai (a továbbiakban együtt: etikai) szabályokat (a továbbiakban: etikai kódex) alkot, és az e törvényben meghatározott esetekben a tagjával szemben etikai eljárást folytat le […]”.

A MOK etikai bizottságai ennek megfelelően látták el az évek során feladataikat, a 2019-ben megválasztott új tisztségviselők is ezen alapelvek, törvények és a mindenkor hatályos Etikai Kódex szerint tevékenykedtek, amellett, hogy az etikai eljárások megújítása is terveik között szerepelt. Az Etikai Bizottságokban országosan több mint 170-en dolgoztak, 144 orvoskolléga, jogászok és ügyintézők. A bizottságok és az országos bizottság munkájának összehangolását és a megújítás, elsősorban a nyilvánosság kérdésének tárgyalását a két Covid-év igencsak megnehezítette, hiszen nemcsak a hagyományos konferencia, de még a tárgyalások és ülések megtartása is jó ideig nehézségbe ütközött. Az Országos Etikai Bizottság ebben az időszakban elvi irányító tevékenységével, körlevelekkel segítette az első fokok munkáját. A MOK honlapjának Etika című részét fokozatosan töltöttük fel tájékoztató adatokkal, a panasz benyújtását segítő és az etikai eljárásokat részletező dokumentumokkal. Az újraválasztás utáni első Etikai Konferenciát így három év kihagyás után 2022-ben, a másodikat 2023 februárjában tartottuk. Utóbbi során értékeltük a rendelkezésre álló statisztikai adatokat, és megállapítottuk, hogy az ügyszám az utóbbi években jelentősen növekedett, és 2022-re meghaladta az évi 700-at. Az utóbbi évek adatainak további részletes értékelése azt mutatja, hogy etikai vétség a panaszok 7-10%-ában igazolódott: a leggyakoribb szankció ezen esetekben a figyelmeztetés. A következő évre átkerült ügyek kis száma arra utal, hogy az etikai eljárások esetén nem jellemző az ügyek elhúzódása vagy a határidők túllépése. Megerősítést kaptunk törvényszéki forrásból arról, hogy az etikai eljárások törvényes keretek között és törvényi felügyelet mellett zajlottak. A bizottságokhoz szóló körkérdések alapján tájékozódva a mindennapi tevékenységről, mindnyájan megismerhettük egymás munkájának nehézségeit, így látva a többségi véleményeket, egyes kérdésekben össze tudtuk hangolni az álláspontunkat. A konferencia javaslatot tett az etikai eljárások és az Etikai Kódex megismertetésére az orvos- és szakorvosképzés, valamint a MOK Akadémia keretein belül, javaslat született az anonimizáltan közzétehető esetek kiválasztására és a közzététel módjára, valamint a mediálás feltételeinek, lehetőségének kidolgozására. Az Etikai Bizottságok közössége aktívan élt annak az autonómiának a lehetőségével, amit az orvostársadalom elvárásainak megfelelően küldetésként vállalt, és amit a törvény lehetővé tett. Nem sejtettük, hogy ez az igen konstruktív konferencia lesz az Etikai Bizottságok talán utolsó összejövetele, és ezt az autonómiát és egyben összetartozásunk legfontosabb alappillérét elveszítjük. 

Köszönetemet szeretném kifejezni az Etikai Bizottságok minden tagjának és munkatársának az évek során végzett áldozatos tevékenységért, mellyel biztosították erkölcsi érdekvédelmünket, hivatásrendünket oltalmazva.

Megtekintések száma: 15149

A legégetőbb szakmapolitikai kérdések és vitatémák rovata.

ESEMÉNYEK