A saját érdekünk, hogy szavazzunk!

2023-08-26 08:00:00 FORRÁS: Orvosok Lapja

Szerző: dr. Álmos Péter alelnök

Orvosok lapja - Aktuális

Márciusban a kollégáink többsége elkötelezett maradt a hivatásrendi értékközösséget jelképező Kamara mellett. A választási folyamat döcögése ugyanakkor jelzi, hogy a Kamara erőforrásait és szervezeti egységét mégis megviselték az ellehetetlenítésére tett törekvések.

A Kamara ellen irányuló politikai fellépés jelentősebbé tette a sajátos belső problémák és gyengeségek terheit, és ez most kiütközik a hónapokig húzódó kamarai választások folyamatában, mely nem mentes a visszásságoktól és kihívásoktól sem.


Sajnos a júniusi Országos Küldöttközgyűlés határozatképtelen volt, így a választási rendszerünket sem tudta frissíteni az Alapszabályban. A Kamarában így továbbra is a régi, nehézkes módon választhatnak a kollégák területi és országos küldötteket, választókerületi elnököket, akik majd megválasztják a területi és országos tisztviselőket.


Egy ideális választási rendszer egységes elvek és gyakorlat szerint, hatékonyan és átláthatóan működik. Jelenleg a kamarai választási szabály egységes, de annak gyakorlatba való átültetése már különbözik: a területi szervezetek eltérő időpontban, többféle módszerrel, általánosságban alacsony hatékonysággal és sokszor még a kamarai munkában jártasak számára is átláthatatlan rendszerben választanak. A választások hónapokig húzódnak, és gátolják a kamarai munkavégzést (olyannyira, hogy április óta visszatérő reakció a kamarai projektek elindítására, hogy választási időszakban már ne hozzunk komoly döntéseket). A széttagoltság és a hosszan elnyúló kivitelezés megnehezítheti a kampányok szervezését és a részvétel ösztönzését is. 


Pedig a kollégák aktív részvétele jelöltként és választóként is kiemelten fontos, hiszen ez a legerősebb lehetőség arra, hogy  kifejezzék véleményüket, ellenőrizzék a vezetést, és a demokratikus folyamatot használva erősítsék a közösséget. A nagyarányú részvétel védelmet jelent a manipuláció ellen, és a választási eredmények legitimitásához is hozzájárul. Ahogy négy éve, most is több helyen elmarad a jelöltek száma a választható küldöttek számától. Ez részben a politikai miliőből következő általános jelenség, magyarországi társadalmi attitűd, részben az irreálisan magas számú kamarai küldötti létszám eredménye. Szerencsére így is számosan vannak azok, akik vállalják a közösség képviseletét. 


Az alacsony választói részvétel viszont gyengítheti a Kamara demokratikus működését, a későbbi egységes fellépés esélyét, ezért ezt a veszélyt meg kell próbálnunk elhárítani!


Kérjük a kollégákat, hogy hirdessék: saját elemi érdekünk, hogy minél többen  szavazzunk! 


Az aktív részvétel nem csupán a választások eredményeinek alakításában játszik szerepet. A választás lehetőség a hivatásrendi közösség legitimációjára, a vélemények megosztására. Lehetőséget teremt arra, hogy a közösség tagjai közösen döntsenek, milyen értékeket képviselnek, és ezek mentén milyen irányba szeretnének elmozdulni. Egyetlen szavazat is befolyásolja majd, hogy a következő négy évben merre tart majd a magyar orvostársadalom sorsa.


Lapzártakor úgy tűnik, választási csalásra is volt példa. Mások személyes adatainak felhasználásával, az internetes felületen több személy helyett adtak le szavazatot. A vizsgálatok zajlanak. Külső beavatkozás is történt: egyes fogorvos kollegiális vezetők (nem csak kamarai tagok) szakmai felettesi minőségükben, az általuk preferált személyek listáját körbeküldve befolyásolták a választást. 

Ezen kísérletek ténye egyfelől alátámasztja a kamarai választások tétjét és társadalmi jelentőségét. Ugyanakkor a választások tisztasága és érvényessége érdekében kérjük minden tagunkat, hogy amellett, hogy szavaz, és kollégáit is felhívja erre, jelentse a hasonló kísérleteket!

Megtekintések száma: 1807

A legégetőbb szakmapolitikai kérdések és vitatémák rovata.

ESEMÉNYEK