Az alapellátó kollégák körében végzett rezsifelmérés összefoglalása

2023-01-06 14:49:00 FORRÁS: Orvosok Lapja

Szerző: Kékesi Márk Zoltán elemzése alapján összeállította dr. Nagy Ákos, a Magyar Orvosi Kamara alelnöke

Orvosok lapja - Aktuális

A felmérés 2022 őszén készült, az Orvosok Lapja decemberi számában jelent meg.


A fenyegető rezsiköltség emelkedés miatt a MOK Háziorvosi Csoportja kérdőíves felmérést végzett a kollégák körében. A kérdőívre több mint 1600 válasz érkezett. A válaszadók kb. 2/3-a háziorvos, 1/3-a fogorvos, ez megfelel az alapellátó körzetek egymáshoz viszonyított arányának.A háziorvosi rendelők 80 %-a, a fogorvosi rendelők 65%-a önkormányzati tulajdonú. A fogorvosi rendelők nagyobb arányban vannak a vállalkozás tulajdonában.

 

 

A praxisok többsége nem kap támogatást az önkormányzatától a rezsiköltségeket illetően. A fogorvosok közül kevesebben kapnak ingyenesen biztosított rendelőt, és közülük kevesebben kapnak támogatást az önkormányzatuktól.
A praxisok több mint 2/3-ában gáz biztosítja a fűtési lehetőséget, további több mint 1/5-ében távhő. Ezen kívül a praxisok több mint felében nincs az alapértelmezett fűtésen kívül más fűtési módra lehetőség.  Kevesebb mint egyharmaduk rendelkezik fűtésre is alkalmas légkondícionáló berendezéssel A praxisok  kis hányada, kevesebb mint 14 %-a használ megújuló energiaforrást.

 

A háziorvosi és fogorvosi praxisok 3/4-e nem kap iparűzési adó kedvezményt vagy mentességet.

A praxisok abszolút többsége minden településtípuson saját vállalkozásán keresztül fizeti a rezsit, a községekben számottevő még az önkormányzat szerepvállalása, illetve a kisebb városokban és a fővárosban a költségmegosztás intézménye.

A falusi rendelők kb. felében a válaszadó (fog)orvos egyedül dolgozik, ez az arány a városokban már csak a kollégák negyede, a fővárosban pedig ez a jelenség elenyésző.  Ehhez kapcsolódik az is, hogy a községekben működő praxisoknál jóval gyakoribb (30 százalék körüli) az a jelenség, hogy az adott praxis több településen, vagy több rendelőben ad szolgálatot. A megyeszékhelyeken, illetve a fővárosban az ilyen praxisok aránya alacsony, ill. elenyésző.

 

Az egyes (áremelés előtti) rezsiszámlák összegében nincs számottevő eltérés a kisebb-nagyobb településeken működő praxisok által közölt adatok között. A várható emelkedés mértékének megítélésében viszont van különbség: a nagyvárosokban és a fővárosban üzemelő praxisok válaszadói borúláttóbbak, és sokkal nagyobb arányban jelölték be a durva (8-10-szeres, vagy még nagyobb) emelést, mint a kisebb településeken dolgozó kollégák.

 

A helyzet megoldása érdekében a minisztériumtól kérjük:

 

  • Iparűzési adó mentesség kiterjesztését a NEAK finanszírozás teljes összegére
  • A NEAK praxisfinanszírozás rezsitámogatás sorának növelését a kamara által javasolt egységes 640.000 forintra
  • Felhívni az önkormányzatok figyelmét arra, hogy az egészségügyi alapellátás szolgáltatás mindenkori biztosítása jogszabály szerinti kötelességük.
  • Közfeladatot ellátó vállalkozásokként az alapellátó szolgálatok az önkormányzatok döntésétől függetlenül szerződhessenek önállóan a közüzemi szolgáltató cégekkel az így kedvezményesebb díjszabású szolgáltatásra.

 

 

Megtekintések száma: 11813

A legégetőbb szakmapolitikai kérdések és vitatémák rovata.

ESEMÉNYEK