NO PARA!

2020-11-04 09:44:00 FORRÁS: Orvosok Lapja

Szerző: dr. Hegedűs Zsolt, a MOK Etikai Kollégiumának elnöke

Orvosoklapja - Aktuális

Épp, mikor az etikai kollégium előterjesztette az etikai kódex hálapénzre vonatkozó passzusainak módosítását, a politikai akarat is megszületett a hálapénz kriminalizálására. Bár eredetileg azt szorgalmaztuk, hogy a hálapénz csak a béremelés harmadik lépcsője után váljon büntethetővé, végül a jogszabályba 2021. január elsejei dátum került, aminek mi, akik tisztán látjuk a hálapénz torzító hatását, örülünk, de egyben tudjuk, mennyire nehéz lesz egy hetvenéves szokást egyik napról a másikra kivezetni.

Az új törvény hálapénzre vonatkozó részei egy olyan korszakváltás kezdetét jelentik 2021. január elsejei hatálybalépéssel, mely alapjaiban írja át, és etikailag egyértelműen helyes irányba rendezi egészségügyünket.

Az új jogszabályok szerint a hálapénz kérése vagy elfogadása az ellátás előtt, alatt és utána is tiltott lesz. Egészségügyi dolgozó semmilyen pénzbeli vagy egyéb előnyt nem kérhet, illetve nem fogadhat el az általa nyújtott, a társadalombiztosítás által fedezett egészségügyi szolgáltatásért. Kivételt képez a kis értékű ajándék, amit ugyanazon betegtől egy alkalommal fogadhat el. Ennek értéke nem haladhatja meg a minimálbér havi összegének 5%-át (jelenleg 8050 Ft). Emellett szigorodik a büntethetőség is – az eddig általános vesztegetés jogszabálya egy egészségügyre specifikus résszel egészült ki. Azaz ha bárki ad vagy elfogad „hálapénzt”, és az bizonyítottá válik, akkor az a személy egy év letöltendő szabadságvesztéssel büntetendő.

Az etikai kollégium már tárgyalta az etikai kódexünk hálapénzre vonatkozó módosításait is, melyeket remélhetőleg december elején az országos küldöttgyűlés elfogad majd. A kódexben a vesztegetés, a „hálapénz” bármilyen úton (akár harmadik személy által közvetítve is), bármikor való elfogadása a kirívóan súlyos etikai vétségek közé fog tartozni, és felfüggesztéssel, illetve kizárással is szankcionálható lesz majd.

A MOK javaslatai között eredetileg az szerepelt, hogy az ilyen fokú tiltás a bértábla maximális teljesülésekor lépjen hatályba, ugyanis nehezen várható el, hogy a magyar társadalom, mely hetven éve berendezkedett a hálapénz intézményére, és élt vele – illetve sajnos voltak, akik visszaéltek azzal –, három hónap múlva teljes mértékben alkalmazkodik az új törvény minden betűjéhez. Ezt jelenleg nem fogadta el a kormányzat, ezért mind az orvostársadalom, mind a szélesebb társadalom érzékenyítésére, edukálására minimális idő maradt.

Nincsenek kétségeim, hogy lesznek precedensjellegű perek és ítéletek a hálapénz teljes tiltása után, ahogy az elmúlt hónapokban is voltak már. Ez még nagyobb felelősséget tesz vállunkra, hogy megtartsuk, visszaszerezzük a betegek belénk vetett bizalmát. Ha csak egy orvost is jogosan elítélnek a hálapénz elfogadásáért, az rontja az orvostársadalom erkölcsi megítélését. Ne gondolja senki se, hogy ezt a törvényt és az új kódexet nem a teljes szigorával vezetik be a kezdetektől fogva. Ne gondolja senki se, hogy nem lesz beteg, aki ne
kísértené meg az orvost, mivel az egészségügyi struktúraváltás egyéb fontos elemei még váratnak magukra. Most még fontosabb lesz a nemes kollegialitás.

Figyelmeztessük barátainkat a törvény betűire, annak mindenkori betartására! Figyelmeztessük betegeinket is, hogy őket is sújtja majd a törvény! Az új törvény a hálapénz teljes eltörlésével óriási segítséget ad a beteg és az orvos közötti alapvető etikus kapcsolat helyreállításához.

Élvezzük ezt, és éljünk vele! Ne féljünk tőle! NO PARA!

Megtekintések száma: 5076

A legégetőbb szakmapolitikai kérdések és vitatémák rovata.

ESEMÉNYEK