Mental for Doctors – a segítők segítői. Online szolgáltatás egészségügyi dolgozók számára

2020-04-23 11:06:00 FORRÁS: Orvosok Lapja

Szerző: Urbán Éva

Orvosoklapja - Diplomások (DTESZ)

A COVID váratlan és súlyos kihívás elé állított mindannyiunkat Európában és Magyarországon, de mégis, az egyik társadalmi csoport, amely a terheléseket extrán viseli frontharcosként, az az egészségügyi dolgozók csapata. Egy végtelenségig kifacsart hivatásrend szembesül egy sohasem tapasztalt helyzettel, egy láthatatlan ellenséggel, és a baj az egész országot érinti. Beteg és gyógyító, ellátó szemlyzete azonos mezőben vannak, azonos megterhelő hatások alatt állnak, nincs lélektani távolság, minden szereplő azonos fenyegetéstől szorong. 1 Modell nincs, a protokollok nem nyújtanak támaszt, a tapasztalatokból levont következtetések nem elég alaposak a teljes megnyugtatáshoz.
A következtetésekhez való dogmatikus ragaszkodás ütközik az azonnali flexibilitással a beavatkozások hatékonyságát illetően. Minden és annak ellenkezője is igaznak látszik. A veszteségek még előttünk vannak itthon, de szörnyűségük szele közöttünk jár.
A pszichológusok és egyéb mentális segítők között a Mental For Doctors a mentális segítők jogbiztonságáért küzdő formáció közreműködésével szerveződött, önkéntes szakemberekből álló szakmaközi csoport. Mental for Doctors néven elérhető a Facebookon, illetve a lejjebb található linken is. A Mental for Doctors különböző képzettséggel, különböző területen dolgozó és tapasztalatot szerző mentális segítőkből áll, akik az egészségügyi dolgozók számára szeretnének a mai körülmények között személyesnek számító, ingyenes online lelki segítséget nyújtani a jelenleg kialakult COVID-járvány időszakában.                                                                                                         A Mental for Csoport strukturált segítői rezsimet alakított ki, amelynek központi magja a segítők csoportja. Belépőkapuja az online felület, amelyen keresztül a kliensek is, de segítők is jelentkeznek, kapcsolatot tartanak. Ehhez kapcsolódik az intervíziós csoport, melynek funkciója
több mint puszta esetmegbeszélés, ez a csoport legfőbb kommunikációs, egyeztető, döntési és információs fóruma, tagjai között van más segítő szervezet képviselője, jogi támogató és a szervezésben részt vevő kolléga. Része a rendszernek a messengercsoport, amely célzott kérdések gyors, aktuális egyeztetését és a közvetlen személyközi kapcsolatot teszi lehetővé.
S folyamatban van a csoport munkájához tartozó szupervízorok szervezése és integrálása módjának átgondolása. Itt sincs minta, más területen szerzett ismeretekből, tapasztalatokból és a napi önreflektív korrekcióból építkezünk.

Köszönjük, ha a kollégái számára elérhetővé teszi a Mental for Doctors csoport által kínált lehetőséget. Ezzel lehetővé válik, hogy az egészségügyi dolgozók a legnehezebb helyzetekben a fizikai akadályok mellett is szakszerű segítséget kapjanak lelki szinten is, amely a munkaképességük és teherbírásuk megtartásához éppoly fontos, mint a lelki egészségük megőrzéséhez.

A feltételekről és célkitűzésről:

Preambulum: A célunk az, hogy a vészhelyzet alatt lélektani elsősegélyt adjunk egészségügyi dolgozók számára. Az igénybevétel egyetlen feltétele az egészségügyi ellátás bármelyik szegmensében, szintjén és pontján, munkakörében való részvétel. Tagjaink személye nyilvános, választható. Jelen szabályzatunk is elérhető bárki számára a Mental for Doctors Facebook-oldalán.
1. A szolgáltatásunk ingyenes és online.
2. A segítés időkeretei: 1-3 alkalom, 45 percben, előre meghatározott időben.
3. A segítő beszélgetést vezető a klienssel egyeztetve állapodik meg arról, hogy pontosan hány alkalmas lesz az együttműködésük, és milyen szekvenciát követ.
4. A kliensekkel ezen a kereten kívül – a vészhelyzet ideje alatt és az azt követő fél évben – további segítői kapcsolatot csak alapos indokkal és az intervíziós csoport jóváhagyását követően lehet létesíteni.
5. A vészhelyzet elmúltával és kellő lecsengése után – fél év – szerződhetnek olyanok is, akik itt ismerték meg egymást.
6. A jelen keretek között kapott támogatás nem helyettesíti a teljes körű mentálhigiénés vagy pszichoterápiás folyamatot, kifejezetten krízisintervenció jelleggel, akut dilemmákban jelent helyzeti támogatást.                                                                                                  7. Az önkénteseket jelen nyilvános szabályzat, teljes körű szakmai és üzleti titoktartás, valamint saját szakmájuk etikai kódexe egyaránt köti.
8. Az önkéntesek rendszeresen, igény szerint élnek a csoporton belüli intervíziós lehetőséggel, valamint saját szupervízoruk támogatását is igénybe vehetik, továbbá a Mental For Csoport gondoskodik a Mental for Doctors segítőit támogató szupervíziós rendszerről, önkéntes szupervízorok bevonásával.
9. A Mental for Doctors munkájának dokumentálása céljából anonim statisztikát vezet.
10. A Mental for Csoport személyközi (önkéntes, laikus) segítést valósít meg, mint csoport. Tagjai személyes adatokat csak a segítés idejéig őriznek meg, azt követően törlik azokat.
11. A Mental for Doctors segítői együttműködnek minden más mentális segítő szervezettel, delegálnak hozzájuk klienseket, és elfogadnak delegációt.
12. A szabályok megszegése esetén a Mental for Csoport Intervíziós Csoportja dönt a következményekről kétharmados többséggel.


A mentális segítő csoport elérhetősége:
https://docs.google.com/document/d/1hsEJAvxv829Y2IJh5e0bhJPveaovv2gypDmUriudBGY/edit? fbclid=IwAR3rdUcidCxYBqo-E7GBsFgDexdbEsy_xR1SZ278wqEcLTVNYwRKpEdVCes#

Akiknek nincs Facebook-profilja, közvetlenül elérheti a segítők albumát:
https://docs.google.com/document/d/1hsEJAvxv829Y2IJh5e0bhJPveaovv2gypDmUriudBGY/editfbclid=IwAR3jAVURIsbJ6FUSQsoSrtVc9_UTGn1mb9rRml0fmjUyR5m2qvb3ECyeT3o#heading=h.ku9skicfjnp5


Az egészségügyi dolgozókat segítik még közvetlenül:

Call for help tel.: +3617707333
https://callforhelp.hu (a felületről indítható a hívás)
A honlapjukon nemcsak a saját, hanem minden mentális segítő csoport elérhetőségét gyűjtik.
https://callforhelp.hu/fontos

Tília Pszichoterápiás Központ
https://www.facebook.com/tiliapszichoterapia/photos/pcb.114149393555343/114149143
555368/?type=3&theater&ifg=1

Megtekintések száma: 2228

Klinikai szakpszichológus, klinikai mikrobiológus, klinikai biokémikus, klinikai sugárfizikus és klinikai molekuláris biológus tagjaink rovata.

ESEMÉNYEK