A nyilatkozattétel határideje

múlva jár le.

Hogy lesz így stabil a fogászati közellátás?

2023-03-05 09:24:00 FORRÁS: Orvosok Lapja

Szerző: dr. Dúl Zoltán Ph.D, fogorvos

Orvosok lapja - Fogorvosok (FoTESZ)

A december végén megjelent jogszabály változások így a fix díj elvonása, és az új indikátor rendszer bevezetése korántsem segíti a magyar közfinanszírozott alapellátás működését. A rezsi költségeink nőnek, az anyagköltségeink szintén havonta csúsznak feljebb, miközben az állami térítés csökken. Ki marad így benne a rendszerben?

Még december végén szóltunk róla, hogy élesednek a kritikáink az egészségügyi tervekkel kapcsolatban és nem feltétlen abba az irányba mutatnak a tárgyalások, amelyről korábban szó volt. Ezek a változások sajnos be is következtek.

A Belügyminisztérium honlapján december közepén megjelent több rendelettervezet, amely az egészségügyi ellátás jelentős változását hozta magával minden területen. A nagy nyilvánosság egy hetes véleményezési határidőt kapott - szentestéig, így a Magyar Orvosi Kamara is élt a lehetősséggel és egy több, mint 100 oldalas viszont válaszban kifejtette a tervekkel kapcsolatos kritikáit. Később az egészségügyért felelős államtitkár egy majd' 3 órás beszélgetésen konzultált a Kamara elnökségével, ahol számos fontos kritika elhangzott a jogszabály tervekkel kapcsolatban, többek között szóba került az új rendszer kockázata és az alapellátó fogorvosok megemelkedett rezsije. Mindazonáltal, az év utolsó napján megjelentek a végleges jogszabályok a Magyar Közlönyben, amelyek semmilyen szempontunkat nem vették figyelembe, ugyanakkor már 2023. január 1. napjától hatályosak.

Mi változik a fogászat területén? Itt szuperteljesímény rendszer.

A közfinanszírozott fogászatok területét nézve egy szuper teljesítmény rendszer került kialakításra, amely magába foglalja az eddigi fejkvóta alapú bázis finanszírozás összegének új helyre csoportosítását: belekerül a teljesítmény finanszírozási kasszába, így egy magasabb teljesítmény finanszírozási rendszer jön létre, az iskolafogászatokat leszámítva.

Ennek köszönhetően - és az átlagfinanszírozás 2023. február 1-én történő megszüntetésével - a sokat emlegetett pont-forint finanszírozás nőni fog. A havi finanszírozás összeg sokkalta jobban fog függeni az időszakosan leadott teljesítménytől és kevés lesz a megmaradó fix elem. A rezsitámogatás és a bértámogatás összegei maradnak a fix elemek, amelyek aligha lesznek elegek a rendelő működtetésére egy nyári szabadság alatt.

Fogászati indikátor rendszer

Az új jogszabály bevezeti az indikátor rendszert a fogászat területén, amely 4 indikátor vezet be, mind a felnőtt mind a gyermekfogászatok esetében. Ezek többek között nézni fogják a szűrésen megjelentek arányát, a 2 éven belüli újra tömés vagy tömött fog húzásának gyakoriságát.

Régóta nagy kívánalom a minisztérium és a kormányzat részéről, hogy jobban mérhető legyen a fogászati teljesítmény. Erre a különböző indikátorok jó alapot tudnak adni, mivel számos jó nyugati példa van erre. Ugyanakkor ilyen formában, hogy csak az orvosnak van felelőssége, és a beteg bármit megtehet szankciók nélkül az egész nagyon torzított hatású lesz. Ha a beteg nincs motiválva az egészséges életmód, és a helyes szájápolás művelésére, az orvos lehet a legjobb, a tömés készülhet a legjobb anyagból 2 éven belül gond nélkül alá tud szuvasodni.

A Kamara javasolta, hogy egy 3 hónapos inkubátor periódussal kerüljön a rendszer bevezetésre, ahol már látjuk, hogyan működnének az indikátor értékelések. A javaslatunk nem került elfogadásra. Úgy gondoljuk, hogy a mostani rendszer inkább csak papíron fog tudni működni, de lényeges előrejelzésre nehezen lesz alkalmas jelen formában.

Az összehívott rendkívüli küldöttközgyűlés

A jogszabály változások az egész orvostársadalmat tekintve felháborodást keltettek. Így hasonlóképp hozzánk a háziorvos kollégák új indikátor rendszere is veszélyezteti a folyamatos működést, illetve a negatív béreltérítés lehetősége is aggályokra adott okot a kórházi kollégák esetében. A Magyar Orvosi Kamara az alapszabálynak megfelelően egy rendkívüli küldött közgyűlést hívott össze február második napjára, ahol meg tudtuk vitatni a mostani helyzet adta lehetőségeket és reagálni tudtunk az orvosok nevében a döntésekre.

A küldöttközgyűlés is hangsúlyozta, hogy nem a kormányzattal van baja, hanem a jelen egészségügyi jogszabályokkal. Ennek megfelelően az elfogadott alapelveink között szerepel, hogy egy valós társadalmi szolidaritáson alapuló egészségpolitikára és korszerű szerkezetű, innováció befogadásra alkalmas, többszektorú egészségügyi rendszerre van szükség. A magyar egészségügynek a szakmai és etikai szabályokon alapuló átlátható működésen kell alapulnia, amely biztosítja a humánerőforrást megőrző szabályozási környezet és pályaképet nyújt a benne dolgozók számára.

A fogászati alapellátást tekintve a küldöttközgyűlés elfogadta, hogy jelezzük a kormányzat részére az alapellátással kapcsolatos problémákat. Egyrészt jeleztük, hogy az utóbbi évben a fogászati ellátás költségei folyamatosan emelkedtek, a rezsi költségek az egekbe szöktek, miközben a források szűkösek maradtak. Így írtunk, hogy biztosítani kell az alapellátás működési feltételeit, az elszálló rezsiárak kifizethetőségét, és ezt nem szabad kockáztatni nem kipróbált új finanszírozás erőltetett bevezetésével. Másrészt jeleztük, hogy kérjük a fix díjak visszaállítását, a bázisfinanszírozás megtartásával.

Látni kell, hogy a kormányzat egy döntés előtt áll és nem akarja látni: ugyanabból a finanszírozásból, ugyan annak a tortának a különböző késekkel történő felosztásából nem lesz több pénz. Ebből nehéz ugyanazt a térítésmentes szolgáltatási csomagot biztosítani a lakosság számára. A rendszerbe több pénzt, nagyobb átláthatóságot kell rakni, hogy továbbra is működni tudjon a közfinanszírozott fogászati ellátás a mostani színvonalon. Ha ez nem történik meg akkor színvonal jelentősen csökkenni fog, a betegek hozzáférése is jelentősen csorbulni fog a rendszerben maradó kevesebb kolléga miatt. Még több lesz a tartósan betöltetlen praxis. Ki marad így a rendszerben?

Az orvosok ezt nem szeretnék, a MOK küldöttközgyűlése ezt nem szeretné, ezért kérte a küldöttközgyűlés a kormánytól hallgassa meg a problémákat és egyeztetést követően módosítsa a jogszabályokat.

A küldöttközgyűlésen határoztunk arról is, hogy ha az általunk kritikusnak gondolt problémák nem kerülnek javításra, akkor a korházi orvosok felmondják az önként vállalt túlmunkát, a háziorvosok nem vesznek részt az új alapellátási ügyeletben, az alapellátók pedig letétbe helyezik a felmondásukat.

Kormányzati reakció

A küldöttközgyűlésen hozott határozatokra másnap Dr. Takács Péter, az egészségügyért felelős államtitkár már egy sajtótájékoztatót tartott. Itt az Államtitkár Úr lényegében tényszerű válasz nélkül a Magyar Orvosi Kamarára hárította a felelősséget, hogy veszélyezteti a beteg ellátást. A probléma felvetésünkre érdemben nem reagált.

Itt állunk most. Nem gondoltuk, hogy ilyen forró év vége és ilyen vitákkal teli januárunk lesz. Fontos, hogy a kormányzat meghallgassa a benne dolgozó képviselőit, és reagáljon rá érdemben. Ez szolgálja mind az orvosok, mind a gyógyulásra váró betegek érdekeit.
Megtekintések száma: 488

Fogorvos tagjaink rovata.

ESEMÉNYEK