Miért érdemes a fogorvosoknak kamarai tagnak maradniuk?

2023-03-11 15:00:00 FORRÁS: Orvosok Lapja

Szerző: dr. Nagy Ákos alelnök, MOK

Orvosok lapja - Fogorvosok (FoTESZ)

A 2023. évi I. tv. (Magyar Közlöny 2023. évi 31. szám, március 1.) módosította az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvényt és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényt. Ennek értelmében csak az marad a MOK tagja, aki a törvénymódosítás kihirdetésétől számított 30 napon belül nyilatkozik, hogy kamarai tagságát fenntartja. Miért érdemes a fogorvosoknak tagnak maradniuk?

A kamarán belül a MOK FTESZ szakmai alapon szervezett területi szervezet, amely számos szolgáltatást nyújt. Maradj tag, hogy ne veszítsd el a térítésmentes továbbképzéseket, távoktatásokat és a jogi segítséget, amelyet a MOK FTESZ nyújt a MOK-hoz tartozó fogorvosoknak!


Maradj tag, mert a MOK Országos Elnöksége és a MOK FTESZ eredményesen emelt szót a tisztán magánpraxist folytató orvosok – köztük a magánfogorvosok – továbbképzési szabályainak módosítása ellen! Lehet, hogy még szükség lesz arra, hogy ebben az ügyben tovább tárgyalhassunk az érdeketekben!


Maradj tag, mert a MOK Országos Elnöksége eredményesen emelt szót a fogorvosok bértámogatásának rendezése mellett! 


Mikor kiderült, hogy a fogászaton belül ennek ellenére önhibájukon kívül kimaradtak az iskolafogorvosok, illetve a vállalkozó szakellátók, azonnal javasoltuk, hogy ők együttműködőként csatlakozhassanak a praxisközösségi rendszerhez. Több levelet küldtünk a tárgyban az államigazgatási szereplőknek, ezek a mok.hu Transzparencia című rovatában olvashatóak – a válaszokkal együtt. Ám a minisztérium – a javaslatunk ellenére – nem azt az utat választotta, hogy a kimaradtak együttműködőként csatlakozhassanak a praxisközösségekhez.


Maradj tag, hogy továbbra is jelezhessük, hogy az ellenőrzés nélküli teljesítménykassza-növelés valójában a pontgyártásnak kedvez! A rendszerben kétféle csalás lehetséges. Az egyik, amikor a fogorvos magas fix finanszírozás mellett nem nyújt teljesítményt, nem szolgálja ki a betegeket, valamint a másik véglet, amikor a teljesítményrendszerben magas fiktív pontszámot ad le. Akik nem szolgálják ki a beteget, csak a saját körzetükön belül okoznak kárt, ám akik fiktív jelentést írnak, a teljes rendszernek. Azt is fontos hangsúlyozni, hogy a fogorvos ilyenkor nemcsak a többi fogorvost károsítja meg, hanem a többiek betegeit is, hiszen a források elszívása miatt mások nem tudnak megfelelő minőségű anyagokat biztosítani, nem tudnak drágább továbbképzéseken részt venni, illetve akár csődbe is juthatnak.


A minőségbiztosítás a fogorvosi ellátórendszerben ugyanolyan fontos lenne, mint a háziorvosi alapellátásban. Sajnos a bevezetés előtt álló rendszer hasonlóan nem az ösztönzést szolgálja, hanem torz módon forráselvonásra törekszik.

Maradj tag, hogy jelezhessük, hogy a jelenlegi formában az indikátorok részben olyan események bekövetkeztéért jutalmazzák vagy büntetik a szolgáltatót, amelyekre az orvosoknak csak indirekt ráhatásuk van, ezért nem alapozzák meg a felelősséget! 


Maradj tag, hogy felhívhassuk a figyelmet arra, hogy rendszer gyökeres megváltoztatása, alkotmányossági aggályokat vet fel: 

  • sérti az egyenlő bánásmód elvét,
  • úgy hozott hátrányt okozó rendelkezést, és az úgy hárított fokozott kockázatot egyes címzettekre, hogy nem hagyott semmiféle megismerési és felkészülési időt.

Korábban jeleztük, hogy véleményünk szerint a minőségi indikátorrendszer az ellátás biztonságának, hatékonyságának és minőségének folyamatos monitorizálására, javítására szolgáló eszköz, nem pedig a dolgozók honorálására. 

Maradj tag, hogy jelezhessük, hogy a minőségi indikátorok utóbbi irányú felhasználása kontraproduktív lenne, a hibák eltitkolásához és a minőség romlásához vezetne, következésképp mind az ellátórendszer, mind a betegek számára káros hatást eredményezne!


Az indikátorok bevezetését tesztjelleggel ajánlotta mind az Országos Elnökség, mind az FTESZ, mind az országos kollegiális vezető. Végül ez meg is történt. Valószínűleg a MOK többi kérése is teljesíthető lett volna tárgyalásos úton, a szervezetben való kötelező tagság eltörlése nélkül.

 

Maradj tag, hogy tárgyalhassunk a lefelé történő eltérítés megszüntetéséről és a területi elv visszaállításáról! Maradj tag, és a közlönyleadás megfontoltabb lesz, az esetismertetés helyett konzultáció folyik majd. Ha erős marad az akarat, és sokan maradtok tagok, akkor könnyen megtalálható lesz az út.
Megtekintések száma: 15769

Fogorvos tagjaink rovata.

ESEMÉNYEK