Az Orvosklub vendége volt a Magyar Orvosi Kamara elnöke

2020-03-04 11:14:00 FORRÁS: Dr. Sepp Csaba, a MOK BTSZ választókerület elnöke

Szerző: Szabó Rita

Orvosoklapja - TESZünk egy kört

A Budapest XII. kerületében dolgozó orvosok klubja havi rendszerességgel tartja összejöveteleit. Az Orvosklub újévi első rendezvénye 2020. január 25-én volt. A zsúfolásig megtelt előadóteremben a „Classicus kvartett” nevet viselő vonósnégyes hangversenyének meghallgatásával köszöntöttük az Újévet. Ezt követően a Magyar Orvosi Kamara elnöke Dr. Kincses Gyula adott tájékoztatást a megújuló Kamara szerepéről, a vezetőség céljairól, programjáról, ezek megvalósításáról.

Az új vezetés célul tűzte ki a transparens, betegbiztonságot garantáló, hálapénzmentes egészségügy megvalósítását. Olyan kamara megteremtését, mely a minőségi, hálapénzmentes gyógyítás feltételeinek kialakítására helyezi a hangsúlyt, valós jogosítványokkal rendelkezik, a szakmai jogszabályok kialakításában érdemi szerepet játszik, a tagság véleménye alapján fogalmazza meg követeléseit, és arra törekszik, hogy a megújulás a tagság igénye szerint történjen. Hangsúlyozta, szükséges, hogy a kamara a szakmapolitika megkerülhetetlen szereplője, motorja és irányítója legyen. Alapvető cél a betegbiztonságot, az egészségügyi dolgozók tisztes megélhetését, a munkakörülmények javulását garantáló ellátó rendszer és finanszírozás megteremtése. A Kamara vezetése hangsúlyozza, hogy a bértárgyalás, a béremelés minden megoldás előfeltétele, így a szakma társadalmi megbecsülésének, ezzel egyidejűleg a hálapénz megszüntetésének is. A Kamara elnöke bemutatta a vezetőség által javasolt bértáblát. Néhány mondat hangzott el arról is, hogy a Kamara az etikai munkában elsődleges feladatnak tekinti az orvoskar becsületének védelmét, és az orvostársadalom iránti közbizalom megteremtését, megerősítését. A kitűzött célok megvalósítása érdekében a Kamara vezetősége széleskörű kapcsolatfelvételt kezdett a döntéshozókkal, a szakmai szervezetekkel, a betegszervezetekkel és az egészségügy más szereplőivel. Hangsúlyozta, hogy a Kamara működésének politikamentesnek kell lenni.

A Kamara elnökének tájékoztatóját követően a hallgatóság részéről több kérdés, hozzászólás fogalmazódott meg. Felmerült az orvos elvándorlás korlátozásának kérdése, a pálya kezdetén lévő orvosok, valamint a nyugdíjas orvosok helyzetének javítása, a magán és a közellátás szerepe az egészségügyben, az orvosi díjtételek és a súlyszámok karbantartásának szükségessége, az ellátó intézmények felszereltségének, belső felépítettségének, az ellátáshoz szükséges feltételeknek ellenőrzése, a hiányosságok feltárása. A hozzászólók az Egészséges Budapest Program végrehajtásának jelenlegi állapotáról információt kértek. Kérdésként hangzott el, hogy jelen korunkban a tudomány haladásával a mesterséges intelligencia miként és milyen ütemben épül be nálunk az egészségügyi ellátórendszerbe?

A beszélgetés folytatására a klub foglalkozásunk egy további időpontjában kerül sor.

Az elhangzott tájékoztatás, úgy, mint az Orvosklub egyéb előadásai is a www.orvosklub.com webhelyen olvasható.

Megtekintések száma: 1660

Kitekintő az ország minden tájára: a területi szervezetek rovata

ESEMÉNYEK