Beszámoló a Területi Szervezetek ez év február 26-i üléséről

2020-07-02 13:44:00 FORRÁS: Orvosok Lapja

Szerző: dr. Kanka Andor

Orvosoklapja - TESZünk egy kört

A TESZT ez évi második ülésére még a járvány meglehetősen turbulens időszakát megelőzően került sor, amikor a több tucat résztvevő még maszkok nélkül ülhette körül a tárgyalóasztalt.

A TESZT ez évi második ülésére még a járvány meglehetősen turbulens időszakát megelőzően került sor, amikor a több tucat résztvevő még maszkok nélkül ülhette körül a tárgyalóasztalt. A lap előző számában sajnos már nem jutott hely a beszámolónak, de mivel a kamara költségvetése is a megtárgyalt napirendi pontok között szerepelt, fontosnak tartjuk, hogy részletesebben tájékoztassunk az eseményről.
Az ülés, mint rendszerint, az elnöki beszámolóval kezdődött. A január 22-én tartott előző TESZT-ülés óta eltelt időszak történései közül kiemelendő a MOK három cégének átvilágítása. A Szondi utcai székházat üzemeltető Szondi 100 Kft. és a MOK Lapkiadó Kft. átvilágítása során a két cég működése rendben lévőnek bizonyult. A harmadik cég, a MOK Komplex Kft. a tagok önkéntes csoportos élet- és baleset-biztosításával kapcsolatos ügyintézést végzi. Átvilágítása az ülés napjáig nem történhetett meg, mert az előző elnökség egy korábban kötött együttműködési szerződésben minden jogot a cég kisebbségi tulajdonosára ruházott, aki – az adatszolgáltatás megtagadásával – az átvilágítást a szerződés lejártáig nem tette lehetővé az átvilágítást. A végül márciusban elvégzett átvilágítás során szabálytalanság feltárására nem került sor, de nem javasolt a kamara tagsági jogviszonyának megtartása a cégben, mivel annak tevékenysége (biztosítási, ügynöki, brókeri tevékenység) nem tartozik a MOK feladatkörébe. Az átvilágítás eredményeként a kamara később el is adta a MOK Komplex Kft-ben lévő tulajdonrészét az addigi kisebbségi tulajdonosnak. Az adásvételi szerződésben kikötötték, hogy a MOK Komplex Kft. továbbra is intézi a MOK biztosítottak ügyeit. Így a tagok számára a biztosítási ügyek ellátása zavartalan marad. Az Union Biztosítóval kötött csoportos élet- és baleset-biztosítás a tagok és a kamara számára egyébként kifejezetten előnyös, hiszen a biztosító által kifizetett összeg az elmúlt öt évben meghaladta a befizetéseket. (A MOK cégeinek átvilágításáról szóló összefoglalók honlapunk Transzparencia › Szerződések menüpontja alatt érhetőek el: https://mok.hu/transzparencia/szerzodesek)

Az ülés második, izgalmasabb napirendi pontja a kamara ez évi költségvetésének megtárgyalása volt. A MOK 2019-ben takarékosan gazdálkodott, így a kiadások összege több mint 94 millió forinttal kevesebb lett a tervezettnél. Az országos elnökség viszont a TESZT elé terjesztett javaslatában erre az évre a bevételeknél közel 28 millió forinttal több kiadást javasolt. A beterjesztett javaslatról két kérdésben alakult ki nagyobb vita. Több megye képviselője javasolta, hogy a területi szervezetek működési kvótájából év végén megmaradt összegnek legalább egy része legyen átvihető a következő
évre, egyrészt növelve ezzel a TESZ-ek gazdálkodási szabadságát, másrészt azt is megelőzendő, hogy év végén, idő hiányában, csak azért költsék el esetleg kevésbé fontos dolgokra a pénzt, hogy el ne vesszen. Az ilyen irányú módosítást végül az országos hivatal vezetőjének véleményével egyetértve nem fogadták el, azzal érvelve, hogy a megfelelően tervezett működési költségből nem lenne szabad nagyobb maradványnak keletkeznie, és feleslegesen senki nem költi el a pénzt. A költségvetési javaslat másik vitatott pontja a kommunikáció céljára elkülönítendő 50 millió forintos tétel volt. Ezt az összeget – több megyei elnök kezdeményezését magáévá téve – az országos elnökség javasolta, felismerve annak fontosságát, hogy a kamarának sokkal hatékonyabban kell kommunikálnia: mind a tagsággal, mind a lakossággal. Az ellenzők leginkább amiatt aggódtak, hogy ez a tétel okoz hiányt a 2020. évi költségvetésben. Az idei hiány ellenére, amelyet egyébként a tavalyi megtakarítás még bőven fedez, a többség végül fontosnak tartotta a kommunikáció javítását és elfogadta a beterjesztett javaslatot.
Meg kell említeni, hogy az új elnökség választási programjának egy fontos pontja volt a rezidens és a nyugdíjas kollégák tagdíjkedvezményének visszaadása. A számok és az emelkedő kiadások részletesebb megismerése után az elnökség tagjainak még a javaslat beterjesztése előtt be kellett látniuk, hogy nincs lehetőség ennek az ígéretnek a teljesítésére, amíg a kiharcolt béremelések lehetővé nem teszik a tagdíjak emelését is. Az TESZT által végül elfogadott költségvetés szerint 2020-ban a MOK 1 134 321 700 forintból gazdálkodhat. Tagi szolgáltatásokra több mint 159 millió forint áll rendelkezésre. (A részletes költségvetés honlapunk Transzparencia › Elnökségi ülések menüpontja alatt érhető el: https://mok.hu/public/media/source/Transzparencia/Elnoksegi_ulesek/MOK%20költségvetés%202020.pdf)

A harmadik napirendi pontban dr. Nagy Marcell titkár úr javaslatára a tagdíjhátralékok behajtását vitatták meg a megyék képviselői. Az előzményekhez tartozik, hogy ez év januárjában a hat hónapon túli tagdíjtartozások teljes összege 20 456 000 forint. volt. Az hátralékot felhalmozók száma 840 fő, akik a tagság 1,75%-át teszik ki. A hátralékok összegében jelentős különbség mutatkozott a területi szervezetek között. Az egyik területi szervezet különösen nagy részét halmozta fel a tartozásnak (több mint ötmillió forintot). Az alapszabályból egyértelműen következik, hogy hat hónapi tagdíjhátralék után a területi szervezet köteles felszólítani a tagot a tartozás megfizetésére, és ha ezt időben nem teszi meg, akkor a tagsági viszonyát meg a TESZ elnökségének meg kell szüntetnie. Az alapszabály ugyanakkor nem határoz meg határidőt ezen eljárás lefolytatására, így a tagot jogsérelem és indokolatlan pénzügyi kár érheti, ha az eljárás nem indul el időben. A felvetést megvitatva a TESZT úgy döntött, hogy határidők meghatározásával felülvizsgálják a vonatkozó eljárási rendet. (A TESZT-ülés részletes jegyzőkönyve teljes terjedelemben honlapunk Transzparencia › Elnökségi ülések menüpontja alatt érhető el: https://mok.hu/public/media/source/Transzparencia/Elnoksegi_ulesek/Jegyzokonyvek/20200429125351.pdf)

Megtekintések száma: 1528

Kitekintő az ország minden tájára: a területi szervezetek rovata

ESEMÉNYEK