A Magyar Rezidens Szövetség aktuális beszámolója

2020-04-23 10:18:00 FORRÁS: Orvosok Lapja

Szerző: Dr. Bartha Áron

Orvosoklapja - Utánpótlás

A jelenleg kialakult koronavírus-pandémia egész országunkat kissé váratlanul érte. A veszélyhelyzetben különösen fontosnak érezzük, hogy bizalommal forduljatok hozzánk bármilyen szakképzést illető kérdéssel, problémával vagy egészségügyi feladataitok ellátását nehezítő körülménnyel! A kialakult helyzetre tekintettel mi is a prioritások átgondolására kényszerültünk, a célunk azonban továbbra is az, hogy a folyamatos betegellátást biztosítva, de a problémákat jelezve, konstruktív partnerként működjünk együtt a döntéshozókkal és az egészségügyet képviselő társszervezetekkel.
A 2019-es esztendő fontos mérföldkő volt szervezetünk életében, hiszen az elmúlt évben új országos elnökséget választottunk, illetve a hatékony működés szempontjából elengedhetetlen fontosságú regionális szervezetek is újraalakultak a négy nagy egyetemi városban (Budapest, Debrecen, Pécs, Szeged), ezzel jó alapot adva az egész országot lefedő hatékony együttműködésnek az orvosok legfiatalabb generációjának körében. Az országos vezetőség elnöki posztját dr. Báthori Gergő, a Semmelweis Egyetem II. Számú Sebészeti Klinikájának rezidense tölti be. Az országos elnökség tagja továbbá dr. Gyánó Marcell, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikájának radiológus rezidense, fiatal szakorvosjelöltje, illetve dr. Búzás András, a Szegedi Tudományegyetem Sebészeti Klinikájának rezidense.
Célunk a konstruktív és hatékony közös munka az állami és az ellátó szervekkel, annak érdekében, hogy elősegítsük egy kölcsönösen előnyös, kollegialitáson alapuló környezet formálódását a posztgraduális orvosképzésben. További célunk, hogy az esetlegesen felmerülő, rezidenseket ért problémák esetén olyan megoldási javaslatokkal álljunk elő, amelyekkel hosszú távon is orvosolni lehet a nehézségeket.
Az országos vezetőség kiemelt célja, hogy működését minél inkább az általuk képviselt rezidensek véleménye és igényei alapján szervezze és igazgassa. A rezidensképzés átalakítását végző számos intézmény között létrejött megegyezés alapján, a szakképzés fejlesztését célzó törekvéseink eredményeként már a 2019-es évben a Magyar Rezidens Szövetség is delegálhatott rezidenseket és fiatal szakorvosokat a szakterületi kompetenciák és képzési elemek meghatározását végző bizottságokba, ezzel biztosítva a rezidensérdekek hatékony és eredményes képviseletét. A 2020-as évben több országos felmérés elvégzése is tervben van. Az első ilyen kérdőívet a nyári hónapokban tervezzük kiküldeni, melyben a fizetés, a megbecsültség és az ösztöndíjak témakörét szeretnénk körüljárni, ezzel is segítve a döntéshozókat a bérrendezéssel kapcsolatos viták lebonyolításában.
Fontosnak tartjuk továbbá az egészségközpontú és betegségmegelőző szemlélet terjesztését a rezidensek és laikusok körében, valamint az újra megalakult egyesületek szervezet- és közösségépítését.
A Magyar Rezidens Szövetség Budapesti Regionális Szervezete 2019 januárjában alakult újra jelenlegi formájában, Báthori Gergő akkori regionális elnök vezetése alatt. A budapesti szervezet 2019 szeptemberében tartotta tisztújító közgyűlését. Jelenleg a regionális elnök dr. Vámosi Péter, aki a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikájának kardiológus rezidense, korábban a HÖOK elnökhelyettese, valamint a Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnöke. Az alelnöki pozíciót dr. Ilyés Mátyás tölti be, aki 2018-ban végzett a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán, korábban a Budapesti Szent Imre Kórház sürgősségi osztályának munkatársa, egyetemi évei alatt pedig a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesületének egészségfejlesztési elnökhelyettese volt, jelenleg általános orvos. A titkári feladatokat dr. Bartha Áron a látja el, aki a Semmelweis Egyetem II. Számú Gyermekklinikájának PhD hallgatója.
Az országosan egységes célok elérésének érdekében a szegedi régióban már működő vezető rezidensi rendszert tervezik lépcsőzetesen kiterjeszteni a budapesti régióban is, amely önszerveződésen és önsegítésen alapuló rendszer, szakmai továbbképzéseken keresztül hivatott a fiatal orvosok munkába állását könnyíteni, valamint a tapasztaltabbaknak a már megszerzett szaktudást bővíteni, illetve a projekt további fontos célja a rezidensérdekek védelme. Hatékony vezető rezidensi rendszerrel a rezidensek, valamint a szakmai grémiumok és ellátó szervek közötti kommunikáció olajozottabban működhetne, hozzájárulhatna a szakképzés minőségi fejlesztéséhez és az előírt, szükséges kompetenciák megszerzéséhez.
A Magyar Rezidens Szövetség Debreceni Regionális Szervezete 2018 szeptembere óta működik a jelenlegi rendszer szerint. Az elnöki pozíciót dr. Lőrincz Gergely, a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház sürgősségi osztályának szakorvosjelöltje tölti be. A regionális munka jelentős részében továbbá dr. Hamar Attila, a Debreceni Egyetem Reumatológiai Tanszékének rezidense, illetve dr. Illésy Lóránt, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Sebészeti Klinikájának szakorvosjelöltje is rendszeresen részt vesz. A régiós szövetség célja, hogy a többi szervezettel együttműködve lefektessék a vezető rezidens rendszer alapjait, illetve hogy hatékonyan ellássák a régió rezidenseinek érdekképviseletét.
Mindezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy idén februárban a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában dolgozó rezidensek számára hosszú tárgyalások után sikerült ügyeleti bérrendezést elérniük. További fontos eleme a munkájuknak a MOK Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezetével történő összehangolt működés, hisz az újonnan megválasztott területi szervezet képviselőinek több tagja is rezidensként, szakorvosjelöltként látja el orvosi feladatait.
A Magyar Rezidens Szövetség Pécsi Regionális Szervezete 2019 novemberében alakult. A szervezet frissen megválasztott elnöke dr. Kupó Péter, a PTE KK Szívgyógyászati Klinika kardiológus rezidense lett. Az egyetemi évek alatt a Hallgatói Önkormányzat tanulmányi referenseként vett részt a hallgatói érdekképviseletben, 2018-ban elnyerte a Szívritmus Alapítvány kétéves „electrophysiology fellowship” ösztöndíját, melynek keretében jelenleg a Szegedi Tudományegyetem II. Számú Belgyógyászati Klinika és Kardiológia Központjában a szívritmuszavarok eszközös és gyógyszeres terápiájával foglalkozik, 2020-ban szakvizsgázik. A regionális alakuló közgyűlés dr. Vilmányi Gábort alelnöknek, míg dr. Petrovics Laurát titkárnak választotta meg. Dr. Vilmányi Gábor 2019-ben szerzett diplomát a PTE Általános Orvostudományi Karán. Jelenleg kardiológus rezidensként dolgozik a PTE KK Szívgyógyászati Klinikán, elektrofiziológia irányban kíván specializálódni. Dr. Petrovics Laura 2015-ben végzett a PTE ÁOK-n, majd nappali tagozatos PhD hallgatóként dolgozott pécsi Sebészeti Oktató- és Kutatóintézetben, PhD disszertációját 2019-ben sikeresen megvédte. 2018 szeptemberében kezdte meg szakképzését sebész szakirányon, 2019 őszétől plasztikai és égéssebész rezidensként folytatta a képzést. A frissen megalakult regionális szervezet céljai között szerepel a Szegeden már megvalósításra kerülő vezető rezidens rendszer meghonosítása a dél-magyarországi régióban is, a régió rezidenseinek koordinált érdekképviselete, továbbá az MRSZ országos „vérkeringésébe” való aktív bekapcsolódás.
A Magyar Rezidens Szövetség szegedi regionális elnöki tisztét dr. Kovacev Marko, a Szegedi Tudományegyetem szívsebész rezidense országos teendői mellett tölti be, a megbízott alelnök dr. Buzás András, szintén szegedi sebész rezidens, míg a regionális titkár, dr. Papp Viola, a Szegedi Gyermekgyógyászati Klinika PhD hallgatója. Az elnökség dr. Sipka Balázs korábbi MRSZ-elnök szárnyai alatt alakult meg 2017-ben, és számos helyi ügyben foglalt állást vagy tett javaslatot az egyetemi vezetés felé a szegedi régióban. Továbbá itt került bevezetésre az országban először a vezető rezidensi modell próbaverziója, melynek tapasztalataival a szegedi régió elnöksége igyekszik az országos elnökség munkáját segíteni egy optimális rendszer országossá tételének kidolgozásában. Ennek célja a rezidensi közösségépítés mellett a rezidensek önképzésére való buzdításán túl rendszeres, szakmaspecifikus előadások szervezése, mellyel frekvens témák kerülnek elő megfelelő szakmai színvonalon a rezidensek számára.
A szövetség mind a jelenlegi, mind bármilyen jövőbeni helyzetben nyitott és konstruktív partner kíván lenni a tapasztaltabb kollégákkal, így kérjük, hogy forduljatok hozzánk bizalommal mindenkor. Amennyiben tisztázatlan probléma merül fel, keressetek bennünket rezidenseket érintő kérdésekben az info.rezidens@gmail.com címen, a specifikusabb, saját régiót illető kérdésekben pedig a régiós szervezeteink képviselőit (rezidens.se@gmail.com, mrszdebrecen@gmail.com, pte.rezidens@gmail.com, rezidens.szte@gmail.com).

Remélhetőleg mielőbb rendeződik az országos járványügyi helyzet, és ezt követően teljes erőbedobással tudjuk folytatni azt a megkezdett munkát, amelyet az alábbiakban részletezünk. Addig is minden kedves egészségügyben dolgozó kollégának sok erőt és kitartást kívánunk, vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra.

Megtekintések száma: 331

Fiatal kollégáink rovata

ESEMÉNYEK