Szakorvosjelölti Csoport – eddigi tevékenység

2023-05-17 08:00:00 FORRÁS: Orvosok Lapja

Szerző: dr. Pillér Róza, dr. Szakál-Tóth Zsófia, dr. Illésy Lóránt, dr. Varga Tamás, Szakorvosjelölti Csopor

Orvosok lapja - Utánpótlás

A Magyar Orvosi Kamara Szakorvosjelölti Csoportja 2021 tavaszán alakult meg a szakképzésben és nappali PhD-képzésben részt vevő kamarai tagok hatékonyabb érdekképviseletének érdekében.

A csoport elsődleges célja az Országos Elnökség és a szakképzésüket töltő orvosok közötti kommunikációs csatorna megnyitása volt, annak érdekében, hogy tapasztalataink, visszajelzéseink alapján az Elnökség tagjai hitelesen tudják képviselni érdekeinket a döntéshozók előtt.

A kezdetektől fogva fő céljaink közé tartozik a jogviszonyt, illetve a szakképzést érintő változások nyomon követése és közvetítése. A magyar egészségügyi rendszer változásai sokszor érintik közvetlenül szakorvosjelölteket, vagy rajtuk csapódnak le. Tájékoztatjuk a csoport tagjait ezen módosításokról, és széles körben osztunk meg információkat velük mind a mindennapi munkát, mind a szakképzést érintő ügyekben. A Szakorvosjelölti Csoport első kiemelendő tevékenysége a rezidensképzési díj kivezetésére adott válaszreakció volt. 

A 2023. január 1-jén hatályba lépett egészségügyi tárgyú törvény- és rendeletcsomag fajsúlyosan érinti a rezidensek életét és munkavégzését. Tekintettel erre, a MOK Szakorvosjelölti Csoport nevében kérdőív segítségével felmértük a rezidensek véleményét, még a parlamenti tárgyalás időszakában. Közel ezer rezidens válaszolta meg kérdéseinket, a válaszadók között a budapesti és vidéki egyetemi régiókban szakképzésüket folytatók aránya fele-fele arányban oszlott meg. A MOK Országos Elnöksége – a Területi Szervezetek Tanácsával egyetértésben – által összehívott rendkívüli Országos Küldöttközgyűlésen ismertettük a felmérés eredményeit.


Miért fontos, hogy a szakorvosjelöltek kamarai tagok maradjanak?


A Magyar Orvosi Kamara tagjaként egy olyan közösség tagjai lehetünk, ami nemcsak munkaként, de hivatásként is tekint az orvoslásra. Ennek minőségét minden szempontból őrizni, sőt, emelni szükséges, ez a feladat pedig az egyes tagoknál kezdődik. A Kamara tagjaként lehetőséged van arra, hogy a szervezet támogatását élvezd a tanfolyamokon, a konferenciákon és az egyéb szakmai rendezvényeken való részvételnél, a Kamara tagjaként pedig egy modern szakmai szemlélet kialakításában is részt vehetsz.

Az pedig talán napjaink magyar egészségügyében dolgozva érezhető leginkább – akár már rezidensként is –, hogy mekkora szükség van a MOK segítségnyújtására a munkajogi kérdésekben. Bár ez nem jelent minden egyes tag számára egyedi jogsegélyt, a tagok kollektíven választ kaphatnak a több kollégát érintő kérdésekre, problémákra.

A legfontosabb érv a szakorvosjelöltek kamarai tagsága mellett azonban az, hogy leginkább ezen keresztül szólhatnak bele saját szakmai jövőjük alakulásába Magyarországon. A Kamara tagjaként hatákonyan képviselhetik saját érdekeiket, részt vehetnek a szervezet munkájában, céljainak kitűzésében, ezáltal pedig a magyar egészségügy fejlődésében, végeredményben pedig saját jövőjüket is aktívan alakíthatják.

A szakorvosjelöltek számuknál és agilitásuknál fogva nagy erőt képviselhetnek nemcsak a Kamarán, de a magyar egészségügyön belül is. A Magyar Orvosi Kamara tagjaként pedig hozzájárulhatnak a magyar orvostársadalom megújulásához.


Miben hasonló és miben más az MRSZ és a MOK Szakorvosjelölti Csoport?

A Magyar Rezidens Szövetség (MRSZ) bemutatkozása és célkitűzése olvasható a szervezet honlapján, miszerint: „A Magyar Rezidens Szövetség (MRSZ) 1999-ben alakult meg a posztgraduális képzésben részt vevő fiatal orvosok érdekképviseleti szerveként, ezáltal egy országos hálózatot megteremtve. Célunk, a rezidensképzést végző orvosok érdekképviselete mellett, egy szélesebb körű támogató szervezet megteremtése, mely rendezvények, összejövetelek és szakmai képzések révén a magyar rezidensek fejlődését, közösségépítését és az egészségügyben dolgozók szociomentális fejlesztését is támogatja”. Ezek alapján elmondható, hogy a MOK Szakorvosjelölti Csoport (SZCS) céljai hasonlóak, a két csoportnak a közös cél elérése érdekében tehát egymással szorosan együtt kell működnie, ki kell egészíteniük egymást. 

A MOK SZCS a MOK szerves részeként a legnagyobb magyar orvosi szervezetben működik. Ennek köszönhetően a SZCS egyik előnye, hogy egy több tízezres taglétszámú orvosi érdekképviseleti szervezet fajsúlyosan tudja képviselni a tagjai érdekeit, legyen az akár speciálisan a rezidenseket érintő terület. A SZCS feladata a MOK-on belül, hogy a rezidenseknek lehetőséget adjon a közvetlen kommunikációra, mivel a csoport tagjai maguk is rezidensek, így ismeretség útján könnyebb lehet az elérés a rezidensek számára. A csoport vezetősége a rezidensek felmerülő problémáit igyekszik megoldani tájékoztatással, érdekképviselettel. A csoport közvetlen kapcsolatban áll az Országos Elnökséggel, így amennyiben szükséges, a komolyabb fellépés gyorsan és hatékonyan elérhető.

Az érdekképviseleten kívül a csoport a speciálisan rezidenseket érintő kérdésekben ad tájékoztatást a folyamatosan változó jogszabályi környezetben.


Miért induljon mindenki a választáson?


A Magyar Orvosi Kamara nagyon demokratikusan működő szervezet, ahol a megválasztott küldöttek az Országos Küldöttgyűlések során közösen hozzák meg döntéseiket. Ezen döntések kihatnak a szervezet további tevékenységére és végső soron a mi életünkre, munkánkra és mindennapjainkra is. A fiatal orvosoknak kulcsfontosságú szerepük van abban, hogy újító ötleteket, lendületet és a korosztályunk igényeit hozzák be a testületbe. A Magyar Orvosi Kamara csak így lehet ténylegesen reprezentatív és az orvosok érdekeit valóban képviselő intézmény.

A fiatalok bevonása nemcsak lehetőség, hanem felelősség is. Ti vagytok az a generáció, akik hosszú évekig fogják a magyar betegek egészségét szolgálni, a ti kezetekben van az orvosi hivatás jövője. Csak rajtatok áll, hogyan alakítjuk sorsunkat, és küzdünk-e egy szolidáris, mindenki által elérhető állami egészségügyért, ahol nyugat-európai színvonalon tudunk minőségi ellátást nyújtani.

A Magyar Orvosi Kamara választásán való indulás lehetőséget ad arra, hogy saját szavaiddal és szavazatoddal befolyásold a döntéseket, amelyek hatással lesznek az orvosi hivatásodra és a magyar egészségügyre egyaránt. Ne hagyd, hogy mások döntsenek helyetted! A hangoddal és a részvételeddel valódi változást érhetsz el!


Jelöld magad a Magyar Orvosi Kamara küldöttének, és dolgozzunk együtt egy jobb egészségügyért, egy jobb Kamaráért!

Megtekintések száma: 15875

Fiatal kollégáink rovata

ESEMÉNYEK