VII. Országos Egészségnevelői Tréning (VII. OET)

2024-05-27 08:26:00 FORRÁS: Debreceni Orvostanhallgatók Egyesülete

Szerző: Várkonyi Beáta, VII. OET főszervező, Debreceni Orvostanhallgatók Egyesülete

Orvosok lapja - Utánpótlás


A kép első sorában balról jobbra: Prof. Dr. Mátyus László (a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karának dékánja); szervezőbizottsági tagok: Székely Mihály, Miklóssy-Szabina-Blanka, Kulcsár Hajnalka, Váróczy Csongor Attila, Szabolcsi Janka, Vágó Melinda; Várkonyi Beáta, a VII. Országos Egészségnevelői Tréning főszervezője; Kovács Boglárka, a Debreceni Orvostanhallgatók Egyesületének elnöke.

A Debreceni Orvostanhallgatók Egyesülete április 26-28 között rendezte meg a VII. Országos Egészségnevelői Tréninget, melynek keretein belül a Magyar Orvostanhallgatók Szövetségének (MOSZ) tagegyesületeiből (Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete, Debreceni Orvostanhallgatók Egyesülete, Pécsi Orvostanhallgatók Egyesülete, Szegedi Orvostanhallgatók Egyesülete) érkezett képviselők gyűltek össze. A konferencia helyszíne a Debreceni Egyetem Learning Center épülete volt.  Az Országos Egészségnevelői Tréning egyike a 4 magyar orvostanhallgatói egyesület éves gyűléseinek, melynek főszervezője idén Debrecen volt. A konferencia fókuszában az egészségnevelés, egészségfejlesztés, szakmai és személyes fejlődés, a négy tagegyesület munkájának összehangolása, közösség- és kapcsolatépítés és természetesen a közös szórakozás, élményszerzés állt.

A háromnapos eseményen több mint 100 fő vett részt az ország négy orvostudományi egyeteméről, akiknek lehetőségük volt 5 idősávban összesen 12 különböző, változatos témájú tréningen és előadáson részt venni. A szervezés során a cél az volt, hogy mindenki találjon hozzá közel álló és számára hasznos programot, valamint hogy a magyar orvosi egyetemeken tanuló külföldi hallgatók is integrálva legyenek, ezért minden idősávban legalább egy program angol nyelven zajlott.

A konferenciát Prof. Dr. Mátyus László, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karának dékánja, Kovács Boglárka, a Debreceni Orvostanhallgatók Egyesületének elnöke és Várkonyi Beáta, a VII. Országos Egészségnevelői Tréning főszervezője nyitotta meg. A programok között szerepelt egy interaktív bevezető előadás az IFMSA-ről (International Federation of Medical Students Asssociations), a Magyar Orvostanhallgatók Szövetségének felépítéséről, működéséről, illetve egy vezetett beszélgetés, melynek célja a tagegyesületek prevenciós munkájának összehangolása, figyelemfelhívó kampányok és lakossági szűrések szervezésének előkészítése volt. Előadást tartott továbbá Dr. Kovács Eszter, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karának Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszékéről “Az életmódváltás ösztönzése az orvosi gyakorlatban” címmel. A hallgatók részt vehettek különböző tréningeken is, melyeknek témája például projektek, kampányok közösségi média menedzsmentje, vezetői és szervezői készségek fejlesztése, a külföldi hallgatók integrálása a prevenciós, karitatív és egyéb tagegyesületi munkába és az egészségnevelés a szakmai és tudományos cseregyakorlatok során, valamint ezen nemzetközi cseregyakorlatok lebonyolítása volt.


debreceni orvostanhallagatók konferencia 3-

Mindemellett a Debreceni Orvostanhallgatók Egyesülete kerekasztal beszélgetést szervezett Hogyan fér össze a PhD képzés és a klinikusi pálya napjainkban?” címmel a Doktoranduszok Országos Szövetségének képviselőivel együttműködve, melynek keretein belül a résztvevők többet tudhattak meg a PhD képzésről, illetve annak lehetőségeiről a klinikusi pálya során.

A hétvége során ülésezett a Magyar Orvostanhallgatók Szövetségének közgyűlése is a Szövetséget érintő kérdésekben. Az esemény szakmai programsorozatát egy interaktív előadás és diszkusszió zárta, mely során a Magyar Orvostanhallgatók Szövetségének jövőbeli célkitűzéseit, működését vitatták meg a résztvevők.
A konferencia szervezése során az egyik célkitűzés az volt, hogy elmélyüljön a kapcsolat és további együttműködések alakuljanak ki a magyarországi, egészségügyi területen tevékenykedő hallgatói egyesületekkel, ezért a szervezők örömmel vették, hogy mind a Magyar Gyógyszerészhallgatók Egyesületének elnöke, mind pedig a Doktoranduszok Országos Szövetségének, és annak Orvos- és Egészségtudományi Osztályának elnöksége megtisztelte az eseményt részvételével.

A VII. Országos Egészségnevelői Tréning a Debreceni Orvostanhallgatók Egyesületének 7 fős szervezőbizottságának munkája eredményeképp valósulhatott meg, melynek tagjai: Kulcsár Hajnalka, Miklóssy Szabina-Blanka, Szabolcsi Janka, Székely Mihály, Vágó Melinda, Várkonyi Beáta és Váróczy Csongor Attila.
A konferencia főszervezője, Várkonyi Beáta, a következőket emelte ki az eseménnyel kapcsolatban: “Rendkívül fontos számunkra, hogy a Magyar Orvostanhallgatók Szövetségének évi két konferenciája megvalósuljon, hiszen a személyes találkozási és ismerkedési lehetőség nagyban előremozdítja, gördülékenyebbé teszi a kommunikációt, valamint a munka összehangolását a tagegyesületek között, így hatékonyabban tudunk együtt dolgozni a magyar társadalom egészségéért, a tudományért, illetve az orvos- és egészségtudományok területén tanuló hallgatók szakmai fejlődéséért.”

A MOSZ következő konferenciájának Budapest fog otthont adni az ősz folyamán, melynek keretein belül ismét személyesen folytatódhat tovább a közös, országos szintű munka szervezése.


debreceni orvostanhallagatók konferencia 2-

Megtekintések száma: 964

Fiatal kollégáink rovata

ESEMÉNYEK