MOK KOMPLEX

A Magyar Orvosi Kamara által alapított MOK Komplex Pénzügyi Tanácsadó Kft. célja a Kamara tagjainak és közeli hozzátartozóinak komplex pénzügyi kiszolgálása a biztosítás és egyéb pénzügyi szolgáltatások, valamint a pihenés/szabadidő üzletágakban.


Feladata: csak a Kamarán keresztül elérhető, széles körű biztosítási, pénzügyi és szabadidős szolgáltatások közvetítése, oly módon, hogy minden szolgáltatás egyszerűen, érthetően és gyorsan az orvosok igényeihez igazított formában álljon a kamarai tagok rendelkezésére.

http://www.mokkomplex.hu/

 

Nyugdíjfórum

Az Orvosok Lapjában indítottunk cikksorozatot a nyugdíjról és az ahhoz kapcsolódó kérdéskörről. Komoly érdeklődést tapasztaltunk a téma iránt, ezért most közreadjuk – újraszerkesztett és aktualizált formában – az ott közölt cikkeket.

Az ügyeletben eltöltött idő beszámítása a nyugdíjba

Magyarország EU-csatlakozásától kezdve, 2004. május 1-től számítják bele a szolgálati időbe az ügyeletben töltött időt – kizárólag az egészségügyi dolgozók esetében.  A számításnak csak a szolgálati idő hosszának megállapításánál van jelentősége – az ügyeletért kapott extra bért a kifizetés időpontjában leadózzuk és az a jövedelem az akkori átlagkeresetbe beleszámít, ami a nyugdíjszámítás alapját képezi.  A szolgálati időt az ügyeletben töltött idő napi 8 órának megfelelő ... Bővebben

Hogyan számítják be a nyugdíjba a külföldön végzett munkát?

Aki az Európai Gazdasági Térségben (EU plusz Norvégia, Svájc, Izland, Lichtenstein) végzett munkát, annak nyugdíjának megállapítására szigorú EU szabályozások vonatkoznak. Két számítási módszer van, mindkettőt ki kell számolni és ezek közül az illető számára előnyösebbet kell alkalmazni.

A nyugdíj folyósításának alapfeltétele az adott ország törvényei szerinti nyugdíjkorhatár elérése. Ez országonként változik, ezért előfordulhat, hogy valaki x ország szerint már ... Bővebben

Adategyeztetésre hívnak a Kormányhivatalba!

Mint ismeretes, az öregségi nyugdíj megállapításakor dokumentumok alapján össze kell szedni az egész életünk alatt a különböző munkáltatóknál eltöltött idő (szolgálati idő) és a befizetett járadék igazolásait. Ezek többsége az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnál rendelkezésre áll, de nem lehetünk biztosak benne, hogy minden adat pontos.

Jelenleg az 1955-1959. között születetteket hívják be adategyeztetésre, illetve kiküldik – ajánlott levélben vagy ügyfélkapunk keresztül – a rendelkezésükre álló adatokat. A saját ... Bővebben

Nyugdíjbiztosítás – kellene, de már csak néhány év van hátra a nyugdíjig!

A meghatározott időpontra szükséges komoly összeg biztonságos felhalmozása a megtakarításos életbiztosítások  klasszikus piaca. Éves, folyamatosan növekvő összeg megtakarítása, hosszú időn keresztül , jó befektetésekkel, komoly hozamokkal és sármos tehetős öregurakkal a prospektusokban – ez jelentős részben a nyugdíjbiztosítás jelenlegi piaca .

Magyarországon azonban jellemzően akkor kezdünk igazán tartani a nyugdíjtól, amikor már nincs olyan sok idő hátra – a felkészülésre, a tőkefelhalmozásra nem ... Bővebben

A nyugdíjazás hivatalos menete

Az öregségi nyugdíj meghatározott életkor elérését követően, meghatározott szolgálati idő megszerzése esetén, biztosítási jogviszonyban (munkaviszonyban) nem álló személy részére járó saját jogú ellátás.

Tehát el kell érni a nyugdíjkorhatárt, rendelkezni kell minimum 20 év szolgálati idővel (ez a teljes nyugdíj, 15 év szolgálati idő esetén öregségi résznyugdíjról beszélünk), és a nyugdíjba vonulás napján nem állhatunk munkaviszonyban.

A nyugdíj megállapítása iránti kérelmet egy ... Bővebben

Nyugdíjbiztosítás: éves díj – havi díj

Év vége előtt  érdemes megnézni: mit lehet tenni még annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló adókedvezményeket a lehető legnagyobb mértékben igénybe vegyük. Mivel a nyugdíjbiztosításokra évi 20 % adójóváírás jár, ezért érdemes ezt újra végiggondolni.

Az alapelvet fontos figyelembe venni: az adójóváírás annak az összegnek a 20 %-ára jár, amit az adott adóévben befizettünk. Tehát ha például decemberben nyugdíjbiztosítást kötünk, akkor nagyon nem mindegy, hogy milyen díjfizetési ütemet választunk. Ha a havi díj mellett döntöttünk, akkor csak 1 hónapot fizetünk be ... Bővebben

Nők 40 éves szolgálati idővel történő kedvezményes nyugdíjazása

A legtöbb érdeklődés ezzel a kérdéskörrel foglalkozik. A 40 éves szolgálati időhöz minimum 32 éves letöltött kereső tevékenységre van szükség, emellett maximum 8 év gyermekneveléssel szerzett különféle jogosultságokat (gyes, gyed, csecsemőgondozás stb) lehet figyelembe venni, a kettő összegének kell kiadnia a 40 évet.  A nagycsaládosoknak és a súlyos fogyatékos gyermeket ellátóknak jár még külön kedvezmény.  Nem számít bele a szolgálati időbe a nappali tagozatos felsőfokú tanulmány, a fizetés nélküli szabadság stb.  A 40 év szolgálati időn túl ... Bővebben

Nyugdíjbiztosítás: unit linked vagy klasszikus legyen?

Ha nyugdíjbiztosítást kötünk, kétfajta termékcsoport közül választhatunk. A különbség elsősorban a megtakarítási rész befektetési módszerében rejlik.

A klasszikus (vegyes) életbiztosításoknál a befektetési részt a biztosító kezeli, a Biztosítási Törvényben (Bit) előírtak alapján befekteti, egy garantált technikai kamatra kötelezettséget vállal és az ezen felül elért többlethozam ... Bővebben

Mennyi jelenleg a nyugdíjkorhatár?

Magyarországon az 1954-ben születettek 63 és fél éves korukban mehetnek nyugdíjba. Az 1955-ösök 64, az 1956-osok 64 és fél éves korukban mehetnek nyugdíjba. Az 1957. január 1-jén és utána születettek egységesen 65 éves korukban mehetnek nyugdíjba – a jelenlegi törvények szerint. A jövőben a demográfiai folyamatok miatt a nyugdíjkorhatár emelése a valószínű, egy mai huszonéves biztosan nem 65 éves korában fog nyugdíjba menni.

Beleszámít-e a nappali tagozatos képzés és a katonaság a szolgálati időbe?

Az 1998. január 1-i időszakban folytatott nappali tagozatos tanulmányok igen, az első évfolyam kezdetétől a diploma keltéig (tehát az utolsó nyári szünidő nem).  Fontos, hogy az általánosan vett képzési tartam ismerhető el - az évismétlés nem számít szolgálati időnek.

Az 1998. január 1. utáni képzési idő nem számít bele a szolgálati időbe. Egyénileg lehet megállapodást kötni, a tanulmányi időre az aktuális minimálbérre eső 34 %-os tb befizetésével lehet szolgálati időt szerezni.

A sorkatonaság beleszámít a szolgálati időbe, de igazolni kell – az ehhez szükséges adatlapok az interneten megtalálhatók.

Sokan még mindig úgy gondolják, hogy az öregségi nyugdíj alapja az utolsó 5 év keresetéből a legjobb 3 év.

Ez már régóta nem így van. Az 1988 óta megszerzett adózott jövedelem számít a nyugdíj alapjának. Minden évre kiszámolják az adott évre eső átlagjövedelmet, ezt minden évre meghatározott valorizációs szorzóval felszorozzák (valamennyire követve az inflációt), így kijön egy kvázi egész életpályára vonatkozó havi jövedelem. Ennek a szolgálati idő függvényében vett bizonyos százalékát tekintik nyugdíjalapnak, majd sávos degresszió alkalmazásával kapjuk meg a nyugdíj összegét.  A nyugdíjszámítás rendkívül sok egyéb tényezőt vesz figyelembe, ez csak a főbb vonalakat mutatja. Egy biztos, a várható nyugdíjból sem most, sem a későbbiekben nem lehet megélni.

Az állami nyugdíj mellett mindenképpen szükség van az öngondoskodásra, amit minél korábban, már 30 éves korban célszerű megkezdeni. 2014 óta a nyugdíjbiztosítások éves díjának 20 %-át, maximum 130 ezer Ft-ot az Ön által fizetett SZJA-ból az állam befizeti az Ön nyugdíjbiztosítására, ezzel is támogatva a hosszú távú öngondoskodást.

Ne hagyja ki, szüksége lesz rá!

Orvos-szakmai biztosítások

A MOK honlap állandó rovatában az orvosokat leginkább érintő biztosításokról talál információt.  A szakma biztosítási igényeit ismerve a MOK Komplex Kft által gondozott tartalom a szakmai tevékenységhez jogilag kötelező biztosításokon túl információkat nyújt a rendelőkre köthető vagyonbiztosításokról is.  Itt is megtalálja a MOK tagokra vonatkozó csoportos biztosítással kapcsolatos tudnivalókat és a piacon egyedinek számító kamarai tagok közvetlen hozzátartozói számára kínált módozatot.

Valamennyi szolgáltatásunkról bővebb információt a MOK Komplex Kft. honlapján talál, itt kérdezhet a biztosításokról, kérhet segítséget és jelezheti , ha munkatársunkkal szeretne kapcsolatot felvenni.  

Itt találja a MOK Komplex által elérhetővé vált pénzügyi szolgáltatásokat és a tagok részére elérhető egyéb kedvezményeket is.

Orvosok szakmai felelősségbiztosítása

A jelenlegi törvényi szabályozás alapján a gyógyítási tevékenység megkezdésének és folytatásának feltétele a szakmai felelősségbiztosítás megléte. Magyarországon több, de messze nem az összes biztosító foglalkozik orvosi szakmai felelősségbiztosítással. Első ránézésre a feltételek ugyanazok, de az ördög itt is a részletekben van.

Alkuszként az Ön igényeinek felmérése után megvizsgáljuk, hogy mely biztosítók szolgáltatásai nyújtják azt, amire Önnek szüksége van, a különböző lehetőségeket értékeljük és javaslunk egy megoldást.

Rendelőbiztosítás

Minden egészségügyi vállalkozásnak szüksége van vagyonbiztosításra, amely a tűzkártól az üvegkáron át a természeti katasztrófákon keresztül a betöréses lopásig fedezetet nyújt. Nehéz feladat a számtalan feltétel között eligazodni, pláne ismerni az egyes társaságok kockázatvállalási hajlandóságát. Örök kérdés pl. a háziorvosnál a hűtőben lévő oltóanyagok értékének térítése egy áramszünet esetén.  Komoly kárt okozhat a gyógyításban használt gépek, műszerek elromlása, a rendelés elmaradásával kapcsolatos veszteség, amelynek enyhítésére szintén lehet kiegészítő biztosítást kötni.
Lépjen kapcsolatba munkatársunkkal, akinek segítségével megvizsgálják a jelenlegi működés biztosítási kockázataira kidolgozott csomagot, ha szükséges, azt újraértékelik és a piacon fellehető biztosítási termékekből összeállítják az Ön szükségleteinek leginkább megfelelő vagyonbiztosítási csomagot.

MOK tagok csoportos biztosítása

2019. május 31-én 24:00-kor megszűnt az összes kamarai tagra szóló csoportos élet- és balesetbiztosítási szerződés.

2019. június 1-től a MOK tagok csoportos élet- és balesetbiztosítása csak a meghatalmazást adott, 80. életévüket be nem töltött tagok részére nyújt biztosítási fedezetet.

A 2019. május 31. 24:00-ig történt  káresetek tekintetében a két év elévülési idő 2021. május 31-én jár le.

A biztosítási szolgáltatás életbenlét esetén a Biztosított, más esetben a Biztosított által jelölt kedvezményezett részére kerül kifizetésre. Kedvezményezett jelölés hiányában azonban a hagyatéki eljárás részévé válik, és annak lezárta után fizethető ki a törvényes örökös(-ök) részére (Ptk. 6:475.§).

MOK tagok közeli hozzátartozóinak csoportos biztosítása

A Magyar Orvosi Kamara tagjai részére érvényben lévő csoportos élet- és balesetbiztosítási szolgáltatásokkal megegyező szolgáltatások, és biztosítási összegek önkéntes formában, díjfizetés ellenében, elérhetők a kamara tagjainak közvetlen hozzátartozói részére is.
A mélyen az egyéni biztosítási piaci árak alatt lévő biztosítási díjakat a biztosítottaknak kell megfizetni!

Biztosítottak lehetnek a  MOK 18 és 80 év közötti tagjai, továbbá a tagoknak a Ptk. szerinti közeli hozzátartozói, (beleértve a dokumentált élettársi viszonyban élőket is) akik 18. és 80. betöltött életév közöttiek, valamint a Kamara alkalmazottai, alkalmazottainak hozzátartozói, továbbá a MOK Komplex Kft. alkalmazottai, partnerei és közeli hozzátartozóik. 

ESEMÉNYEK