A nyilatkozattétel határideje

múlva jár le.

Vállalkozó orvosok és az ÖVT felmondása

2020-09-25 08:35:00 FORRÁS:

Szerző: Elnökség

Többletmunka - Állásfoglalások

Mit tehet, akinek nincs ÖVT-je?

Számos megkeresést kaptunk az orvosoktól, hogy hogyan tudják támogatni az ágazati béremelési céljainkat azok, akik nem rendelkeznek ÖVT (Önként Vállalt Többletmunka) szerződéssel. 

Töltsd ki, és add le a MOK területi szervezetnél!

1. Meghatalmazás

2. Nyilatkozat

Ennek érdekében felkértük a kamara jogászait, segítsenek kidolgozni egy olyan eszközt, amelynek segítségével azok az orvosok is tudnak csatlakozni a Kamara nyomásgyakorlásához, akik nem rendelkeznek ÖVT szerződéssel. A felkérésben szerepelt az is, hogy bár sokféle szerződés létezik az orvosok és az intézmények között, ezekre olyan egységes megoldást kell találni, ami valamennyi változathoz alkalmazható.

Töltsd ki, és add le a MOK területi szervezetnél!

1. Meghatalmazás

2. Nyilatkozat

Abból kiindulva, hogy nagyon sokféle feltétellel kötik ezeket a felek, egyetlen közös pontot találtak ezekre a jogviszonyokra, ez pedig az egészségügyi tevékenység egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (Eütev.) 5. §-ának (5) bekezdésében leírt szabály:

Az egészségügyi dolgozó által egy naptári héten valamennyi, az e törvény III. fejezetében felsorolt jogviszony alapján végezhető egészségügyi tevékenység együttes időtartama - a 12/B. § (1) bekezdésében, valamint 12/F. § (4) bekezdésében foglalt kivétellel - 6 havi átlagban nem haladhatja meg a heti 60 órát, továbbá az egészségügyi tevékenység együttes időtartama egy naptári napon a 12 órát akkor sem haladhatja meg, ha az egészségügyi tevékenység végzésére párhuzamosan több vagy több fajta jogviszony keretében kerül sor. Az egészségügyi tevékenység különböző jogviszonyokban eltöltött együttes időtartamának meghatározása során az ügyeleti feladatellátás tekintetében csak az azon belüli tényleges egészségügyi tevékenységvégzés időtartamát kell figyelembe venni.

 

A fenti jogszabályi előírás minden egészségügyi dolgozóra kötelezően vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy havonta maximum 240 órát dolgozhat egy orvos, amelybe beleszámít az összes (munkahelyén, másod-, harmadállásban) végzett óraszáma. 

Töltsd ki, és add le a MOK területi szervezetnél!

1. Meghatalmazás

2. Nyilatkozat

A következő nyilatkozatot tehetik azok az orvosok, akik nem rendelkeznek ÖVT-vel, de támogatják a béremelési céljainkat. Ezzel nem szüntetik meg a szerződéses jogviszonyt, de a megbízó lehetőségeit a törvényben meghatározott keretek közé szorítják, és amely nyilatkozat valamennyi megbízásos jogviszonyra alkalmazható.

  

Töltsd ki, és add le a MOK területi szervezetnél!

1. Meghatalmazás

2. Nyilatkozat

Megtekintések száma: 9299
ESEMÉNYEK