Gyakran Ismételt Kérdések

ÖNKÉNT VÁLLALT TÖBBLETMUNKA FELMONDÁSA

 • Mi az az önként vállalt többletmunka?

  • Az önként vállalt többletmunka egy, az egészségügyre jellemző kuriózum: csak nevében önkéntes, valójában egy munkajogi kényszermegoldás annak érdekében, hogy az alulfinanszírozottság és az egyre kritikusabb orvoshiány ellenére is biztosítható legyen az ügyeleti ellátás. Ezt a többletmunkát az orvosok a munkáltatóval külön szerződésben megegyezve, önmagukat kizsigerelve, a pihenés, feltöltődés és a családdal töltött idő kárára végzik. 
  • Az orvosokat az elsődleges munkahelyen a munkáltató egy évben maximum 416 óra plusz munkára kötelezheti. Efelett csak önkéntes többletmunkában dolgozhatnak. 
  • Felmondásáért a magyar jog szerint nem érheti hátrányos megkülönböztetés az egészségügyi dolgozót.

 • Miért az önként vállalt többletmunka felmondását választotta a tiltakozás eszközéül a Magyar Orvosi Kamara?

  • Az önként vállalt többletmunka és külső ügyeleti vállalások felmondása az a legenyhébb eszköz, amely - amellett, hogy magában foglalja a további lépések lehetőségét - képes felhívni a figyelmet a rendszer hiányosságaira. 
  • A felmondások benyújtása nyomán kialakuló helyzet azt modellezi le kicsiben, amely mindeképp bekövetkezik, ha a finanszírozás és a rendszer sürgősen meg nem változik.

 • Ki és miért döntötte el, hogy most indítják el az akciót?

  • A Magyar Orvosi Kamara Országos Küldöttgyűlése 2019 novemberében felhatalmazást adott a Kamara elnökségének az úgynevezett önként vállalt többletmunka-szerződések felmondásának megszervezésére. Mivel a kormány által benyújtott 2021-es költségvetés-tervezet nem tartalmazza az egészségügyi dolgozók pályán- és itthon tartásához szükséges bérek fedezetét, 2020 májusában a MOK Területi Szervezeteinek Tanácsa határozatában megerősítette a korábbi felhatalmazást. A Magyar Orvosi Kamara ennek értelmében kezdi meg az önként vállalt többletmunka-szerződés felmondásáról szóló nyilatkozatok gyűjtését és letétbe helyezését.
  • A Magyar Orvosi Kamara aktív résztvevője a belügyminiszter által napokban életre hívott Bérrendezési Munkacsoportnak, és üdvözli a kormányzat bérrendezés iránti elkötelezettségét. Mindazonáltal az orvostársadalom csak azt tekinti valós eredménynek, ha megtörténik a bérek rendezése a tiszta, átlátható, hálapénzmentes, biztonságos egészségügy kialakításának első lépéseként.

 • Miért nem sztrájkkal tiltakozik az orvostársadalom?

  • A sztrájk megszervezése elsősorban a szakszervezet eszköze: az önként vállalt többletmunka felmondásával szemben a rendes munka elvégzésének megtagadását jelenti. 
  • A mostani akcióval a rendszer sérülékenységére és a változás halaszthatatlanságára világítunk rá. CÉLOK

 • Mi a célja az önként vállalt többletmunka felmondások letétbe helyezésének?

  • Célunk, hogy a Magyar Orvosi Kamara által szakmai megalapozottsággal elkészített és benyújtott bértáblát bevezessék, és ezzel meginduljon az egészségügyi rendszerváltás.

 • Milyen béremelést kér a Magyar Orvosi Kamara?

  • A Magyar Orvosi Kamara által szakmai megalapozottsággal elkészített és benyújtott bértáblában nettó 2470 Ft-os kezdő rezidensi, nettó 4300 Ft-os kezdő szakorvosi és nettó 7200 Ft-os idős szakorvosi órabérek szerepelnek.

 • Milyen eredményre számít a Magyar Orvosi Kamara?

  • Eredménynek csak azt tekinthetjük, ha egy betegbiztonságot garantáló, fenntartható, átlátható és hálapénzmentes egészségügy kialakításának első lépéseként az orvosbérek rendezése megtörténik.

 • Ha a kormány beépíti a költségvetésbe az orvosok béremelését, visszavonható az akció? 

  • A Kamara elnöksége bízik abban, hogy a gyűjtési időszak alatt megállapodás születik az egészségügyi bérrendezéséről, és így a felmondások élesítése elkerülhetővé válik.BETEGBIZTONSÁG

 • Veszélyezteti a betegeket az akció?

  • A célunk nem a betegbiztonság veszélyeztetése és a rendszer leállítása.
  • A mostani akcióval szeretnénk felhívni a figyelmet a rendszer sérülékenységére és a változás halaszthatatlanságára. Egy betegbiztonságot garantáló, fenntartható, átlátható és hálapénzmentes egészségügy kialakításának első lépése ugyanis az, ha az orvosbérek rendezése megtörténik.IDŐZÍTÉS

 • Mikortól mondják fel az orvosok az önként vállalt többletmunkát?

  • A megfelelő számú, megkerülhetetlen hatást biztosító letétbe helyezett önként vállalt többletmunka felmondás után élesítjük azokat, a kormányzati reakciók és a mostani tárgyalások eredményének függvényében.

 • Az önként vállalt többletmunka felmondása hatással lehet-e a járvány következő hulláma elleni védekezésre?

  • Számunkra a betegek biztonsága a legfontosabb. Amennyiben a járvány következő hulláma megköveteli a védekezést, természetesen nem élesítjük a felmondásokat.CSATLAKOZÁS

 • Minden orvosnak letétbe kell helyeznie az önként vállalt többletmunka felmondást?

  • A felmondások letétbe helyezése önkéntes. A Magyar Orvosi Kamara senkit sem kényszeríthet a letétbe helyezésre.

 • Csak az orvosok mondhatják-e fel a többletmunkát, vagy más egészségügyi dolgozókra is vonatkozik-e az akció?

  • A 2003. évi LXXXIV. törvény önként vállalt többletmunkát szabályozó része nem kizárólag az orvosokra vonatkozik.
  • Ugyanakkor mivel a Magyar Orvosi Kamara a tagjait, közel 48 000 magyar orvost képvisel, az orvosok önként vállalt többletmunka felmondásának letétbe helyezését kezdtük el.

 • Az akció csak a kórházakban dolgozó orvosokra vonatkozik?

  • Az önként vállalt többletmunkának egyéb formái is vannak, nem kizárólag kórházi ügyeletek formájában valósul meg. 
  • Számos orvos végez önként vállalt többletmunkát például vállalkozói formában is (rendelések, ügyeletek stb.), amelyek felmondását szintén letétbe helyezhetik a Magyar Orvosi Kamara tagjai - ezek felmondása, a rendszer hibáira rámutatva a kórházi ügyeletek felmondásánál is látványosabb eredményeket képes generálni.LETÉTBE HELYEZÉS TECHNIKAI RÉSZLETEI

 • Hogyan gyűjti a Magyar Orvosi Kamara a felmondásokat?

  • Az önként vállalt többletmunka felmondásokat a Magyar Orvosi Kamara területi szervezetei az orvosok által aláírt meghatalmazás alapján gyűjtik, majd továbbítják azokat ügyvédi letétbe.
  • A részletekkel kapcsolatban a www.mok.hu/tobbletmunka oldalon tájékozódhatnak az orvosok

 • Van-e olyan technikai költsége a felmondásoknak, amit az orvosoknak kell viselnie? 

  • Az önként vállalt többletmunka felmondások letétbe helyezése semmilyen költséggel nem terheli az orvosokat.JOGI TÁMOGATÁS

 • Számíthatnak rendszeren belüli retorzióra azok, akik csatlakoznak az akcióhoz? Ha valakit retorzió ér, hová fordulhat jogsegélyért?

  • Aki úgy dönt, hogy felmondja az önként vállalt többletmunkát, jogi védelmet élvez, a törvény szigorúan tilt bármilyen nyomásgyakorlást vagy kényszerítést. 
  • A Kamara jogi segítséget nyújt mindenkinek. Bármilyen munkahelyi nyomásgyakorlás esetén a munkáltatói és utasítási jogokat gyakorló kórház/ osztályvezető jogi következményekkel számolhat, illetve a nyomásgyakorlás az Etikai Kódex II/16. szakasza értelmében etikai vizsgálat megindításával jár.

ESEMÉNYEK