A nyilatkozattétel határideje

múlva jár le.

13. Táppénz mértéke karantén idején

2020-04-04 15:16:00 FORRÁS:

Szerző: jogi munkacsoport

Hírek - Jog-orvoslás

Kérdés

 

A kórházi ellátás során érintkeztem covid pozitív beteggel (mely az ellátást követően napokkal később derült ki), ezért hatósági karanténba vettek és elküldtek betegszabadságra 7-es kóddal. Ekkor, ha jól értesültem az alapbér 60%-a jár. Tekintettel arra, hogy ez a szükséges eljárás a munkám következtében következett be egy kicsit értetlenül állok azelőtt, hogy ez nem úgy nevezett „munkahelyi balesetnek” számít. Ha a szabadidőmben történt volna ez meg, akkor el tudnám fogadni, hogy ezért a 60%-os táppénz jár.

Gondolom, sok kollégámat fogja érinteni, s már lehet, hogy mások is feltették ezt a kérdést, de várnám állásfoglalásukat a jelen helyzettel kapcsolatban.

Azt gondolom, hogy jelen helyzetben, amikor egészségügyi dolgozók tömkelege ki van téve munkájából adódóan az infekció kontroll miatti – akármilyen – karanténra, és ebből következő csökkent bérre sokak kérdése lenne megválaszolva.

 

Válasz

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkársága által 2020. március 11. napján lezárt tájékoztató ezt a kérdést megválaszolja. Idézetek a vonatkozó részből:

 

KERESŐKÉPTELENSÉG KARANTNÉN MIATT

 

Aki COVID-19 vírussal kapcsolatban vagy otthonában, vagy egészségügyi intézményben járványügyi megfigyelés alá kerül, keresőképtelen állományba vehető.

Jogszabályi háttér: egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 44. § g) pontja szerint keresőképtelen, akit közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltanak és más beosztást nem kap, vagy akit közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítenek, továbbá aki járványügyi, illetőleg állat-egészségügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem tud és más munkahelyen (munkakörben) átmenetileg sem foglalkoztatható.

 

KI VESZ KERESŐKÉPTELEN ÁLLOMÁNYBA?

 COVID-19 vírussal összefüggésben keresőképtelen állományba vételre ugyanazon orvos jogosult, mint bármilyen más okból.

 A közegészségügyi okból foglalkozástól eltiltás vagy hatósági elkülönítés esetén a keresőképtelenséget az orvos „7”-es kóddal igazolja

Jogszabályi háttér: 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése kimondja, hogy, ha a keresőképtelenség közegészségügyi okból történt hatósági elkülönítés, illetőleg közegészségügyi okból történt foglalkozástól eltiltás vagy járványügyi zárlat miatt áll fenn, az intézkedéseket elrendelő tisztifőorvos értesíti a keresőképtelen állományba vételre jogosult orvost, aki a biztosítottat nyilvántartásba veszi, és keresőképtelenségét igazolja.

 

MEKKORA A TÁPPÉNZ MÉRTÉKE KARANTÉN IDEJÉRE?

 

A táppénz mértéke az általános szabályok szerint alakul a „karantén” esetén is; vagyis a táppénz:

  • 50%-os mértékű a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás tartama alatt,
  • 60%-os mértékű, ha nem kórházi ellátásról van szó, és a biztosított a folyamatos biztosítási időszaka alatt rendelkezik legalább 730 biztosításban töltött nappal,
  • 50%-os mértékű, ha nem kórházi ellátásról van szó, és a biztosított a folyamatos biztosítási időszaka alatt nem rendelkezik legalább 730 biztosításban töltött nappal.

Megjegyzendő még, hogy „7”-es kódos keresőképtelenség esetén betegszabadság nem jár, hanem a keresőképtelenség első napjától táppénz megállapítására és folyósítására kerülhet sor. Továbbá „7”-es kódos keresőképtelenség esetén a foglalkoztatót táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség nem terheli.

 

COVID-19 MINT FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉS

 

Amennyiben a koronavírusos megbetegedés foglalkozási megbetegedésnek minősül, akkor 100%-os táppénz jár (baleseti táppénz). Akkor kerülhet sor baleseti táppénz - 100%-os mértékű - megállapítására, ha a biztosított olyan módon fertőződött meg a koronavírussal, hogy az foglalkozási megbetegedésnek minősül; vagyis az a beteg munkavégzése, foglalkozása gyakorlása során alakult ki. Életszerűen ez a koronavírussal fertőzött személyekkel foglalkozó egészségügyi dolgozók - orvosok, ápolók, mentősök, stb. - esetében képzelhető el.

A foglalkozási megbetegedést a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet szerint az arra hatáskörrel rendelkező szerv kivizsgálja és megállapítja. Ha erre sor került, és az egészségbiztosítási szerv – az Ebtv. 52. §-a alapján – is döntést hozott a foglalkozási megbetegedés társadalombiztosítási szempontból üzemi balesetként való elismeréséről, akkor nincs relevanciája annak, hogy az őt kezelő orvos milyen kezelést rendel el, vagy, hogy a beteg kórházban vagy az otthonában gyógyul-e. Ezekben az esetekben a keresőképtelenséget az orvos - a foglalkozási megbetegedés elismerése után - „2”-es kóddal igazolja.

Megtekintések száma: 6805
ESEMÉNYEK