A nyilatkozattétel határideje

múlva jár le.

16. Távolmaradás jogcíme

2020-04-20 10:35:00 FORRÁS:

Szerző: jogi munkacsoport

Hírek - Jog-orvoslás

Kérdés

Van-e központi intézkedés a 65 év feletti orvosok munkahelytől való távolmaradására? A manuális szakmában, szakrendelésen, egynapos ellátásban foglalkoztatottak csak akkor nem találkoznak beteggel, ha otthon maradnak. Ezt az évi szabadságuk terhére tehetik meg? Ha elfogy az időarányos szabadság milyen jogcímen maradhatnak otthon?

Válasz

Az emberi erőforrások minisztere és az egészségügyért felelős államtitkár az intézményvezetőket 2020. március 16-án körlevélben utasította, hogy úgy szervezzék át a betegellátási tevékenységet, hogy a 65 év feletti egészségügyi dolgozók ne találkozzanak betegekkel. Arra, hogy a rendelkezés pontosan mely intézményi kört érinti és az utasításnak milyen módon tegyenek eleget az intézményvezetők, a körlevél nem tér ki. A rendelkezés magukat a 65 év feletti egészségügyi dolgozókat nem kötelezi.

A szabadság kiadásáról a munkavállaló előzetes meghallgatása után a munkáltató rendelkezik bizonyos korlátok között. A munkáltatónak van lehetősége szabadságra küldeni a munkavállalót, de a szabadság kezdetének időpontját legkésőbb 15 nappal korábban közölnie kell [Munka Törvénykönyve, 122. § (1)-(4) bekezdés].

Ha a munkáltató – jelen esetben a miniszteri körlevélben foglaltakat is figyelembe véve – úgy ítéli meg, hogy nem tudja a munkavállaló munkavégzését lehetővé tenni, akkor a munkavállalót a kieső időszakra alapbér illeti meg. [Munka Törvénykönyve, 146. § (1) bekezdés].

A munkavállaló mentesül továbbá a munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól különös méltánylást érdemlő személyi ok miatt indokolt távollét tartamára [Munka Törvénykönyve, 55. § (1) bekezdés]. Álláspontunk szerint a járványhelyzetben a fokozott fertőzésveszély ilyen ok. Ez esetben a kiesett munkaidőre a munkáltatóval való megállapodás szerint illeti meg díjazás [Munka Törvénykönyve 146. § (2) bekezdés].

Megtekintések száma: 4834
ESEMÉNYEK