2. Jogszerű-e a 65 éven feletti orvosok elbocsátása?

2020-04-01 22:00:00 FORRÁS:

Szerző: jogi munkacsoport

Hírek - Jog-orvoslás

Kérdés

 

Az EMMI 2020. március 15-én kiadott közleménye szerint -„az egészségügyi dolgozók élet- és egészségvédelmére, különös tekintettel az idősebb kollégákra „– az EMMI arra utasította valamennyi ellátó intézmény vezetőjét, hogy 2020. március 16-tól úgy szervezzék át az egészségügyi tevékenységüket, hogy a 65 év feletti egészségügyi dolgozók ne találkozzanak közvetlenül a betegekkel, és kollégáikkal is csak telefonon konzultáljanak.

A MOK korábbi, igen hasznos javaslatának megfogalmazása szerint a 65 év feletti egészségügyi dolgozókra” a járvány lezajlását követően továbbra is nagy szüksége lesz a magyar egészségügyi rendszernek.” 

Az utasítás megjelenését követő napokban kollegiális információk érkeztek arról, hogy - 45 évi szolgálat után most én is átéltem munkaviszonyom felmondásának korántsem felemelő élményét –több fővárosi közfinanszírozott intézményben (pl. MHEK, Heim Pál kórház, III. ker. Szakrendelő, IV. ker. Szakrendelő), valamint magán egészségügyi szolgáltatónál elbocsátások történtek az érintett korosztályba tartozó orvosok körében.  

A munkaviszony megszüntetése nem szerepel az EMMI utasításában, és nem szolgálja a MOK javaslatában szereplő célkitűzést sem. A jelenség esetleges napi gyakorlattá válása súlyos károkat okozhat a lakosság ellátásában. Félő, hogy a 65 éven felüli egészségügyi munkavállalók elbocsátása jól együttműködő szakmai csoportok felbomlását eredményezi, a járvány felszámolása után nehéz lesz azokat nélkülük újjáépíteni. A fiatalabb kollégák létszámhiányát pótló, szakmai tapasztalataikat átadó nyugdíjas orvosok megtartására és foglalkoztatására a jövőben is nagy szükség lesz!

 

Válasz

 

A nyugdíjas közalkalmazott jogviszonyát a munkáltató megszüntetheti az alábbiak szerint:

 

Kjt. 30. § (1) A munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt - a 30/A-30/D. §-ban és a 32. §-ban foglalt korlátozással - felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha

  1. d) a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül [Mt. 294. § (1) bekezdés g) pont].

 

A 2012. december 30-án hatályba lépett a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Kormányhatározat (továbbiakban: Határozat) személyi hatálya a miniszterek és a Miniszterelnökséget vezető államtitkár irányítása és felügyelete alá tartozó költségvetési szervekkel közalkalmazotti jogviszonyban vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban állókra terjed ki. A személyi hatály tehát igen tág, a teljesség igénye nélkül felöleli az egészségügyi szektor jelentős részét, az alsó-, közép- és felsőoktatást, valamint a rendvédelmi szervek állományát.

A Határozat rendelkezik az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett közalkalmazottak és kormányzati szolgálati jogviszonyban állók jogviszonyának megszüntetésének kezdeményezéséről, álláshelyeik betöltéséről, valamint az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltöttek foglalkoztatási tilalmáról mind a közszférában, mind pedig a polgári jogi jogviszonyok terén. Természetesen a Határozat kivételeket is megfogalmaz a tiltó rendelkezések alól.

A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozatnak az egészségügyi ágazatban való végrehajtásáról szóló 1150/2013. (III. 22.) Korm. határozat módosította a Határozatot, mely módosítás kétirányú volt, egyrészt engedett, másrészt szigorított is a fenti szabályokon. Az egészségügyi ágazatban észlelhető szakdolgozói elvándorlás, a hiányszakmák kiüresedése következtében kialakult szakemberhiányt orvosolta a jogalkotó, és tette lehetővé, hogy a különtörvény, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. LXXXIV. törvény (továbbiakban: Eütev. tv.) szerint egészségügyi dolgozónak minősülő közalkalmazottak nyugdíjazásával megüresedő álláshelyeket be lehet tölteni, arra közalkalmazotti jogviszony lehet létesíteni. A Határozat szigorítását jelentette, hogy nyugdíjas közalkalmazott továbbfoglalkoztatása, illetve alkalmazása kormányengedély birtokában is csak 3 évig terjedhet, ezt követően ismételten engedélyt kell kérni, vagy a jogviszonyt meg kell szüntetni.

 

A fentiek alapján a nyugdíjas közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyát a munkáltató megszüntetheti. Nem jogosult végkielégítésre a közalkalmazott, ha legkésőbb a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül [Mt. 294. § (1) bekezdés g) pont],

Állásfoglalás-kérés

A MOK országos elnökségéhez sok megkeresés érkezett ebben a tárgyban, így ezzel kapcsolatban a jogi állásfoglaláson túl segítséget kértünk az egészségügyért felelős államtitkártól is a helyzet megoldására.

Megtekintések száma: 18658
ESEMÉNYEK