27. Köteles-e gondoskodni a kórház a rezidens lakhatásáról, ha visszarendelik őt az elsődleges képzőhelyéül szolgáló kórházba onnan, ahol a gyakorlatá

2020-04-20 11:06:00 FORRÁS:

Szerző: jogi munkacsoport

Hírek - Jog-orvoslás

Kérdés

Köteles-e gondoskodni a kórház a rezidens lakhatásáról, ha visszarendelik őt az elsődleges képzőhelyéül szolgáló kórházba onnan, ahol a gyakorlatát végzi?

Válasz

A kirendelésre a jelenleginek megfelelő egészségügyi válsághelyzetben a 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. és 16-19. §-ai vonatkoznak. Ezek nem tartalmaznak különösebben részletes szabályokat, de annyit rögzítenek (17. §), hogy ha a kirendelt személy lakóhelye, illetve tartózkodási helye és a kirendelés helye közötti napi közlekedésre nincs lehetőség, illetve ez aránytalan nehézséggel járna, a kirendelt személy elhelyezéséről és ellátásáról gondoskodni kell (kórházi kirendelés esetén a kórháznak, háziorvosi, illetve járóbeteg-szakellátási feladatra történő kirendelés esetén a kirendelés helye szerinti település polgármestere útján a kirendelés helye szerint illetékes megyei védelmi bizottság elnökének).

A rezidensekre vonatkozóan a 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet, különösen annak 4-7. §-ai határozzák meg a rezidens, az elsődleges és a külső képzőhely, az egyetem és az ÁEEK között létrejövő, részben szerződésekbe foglalandó munkajogi és tanulmányi viszonyrendszer alapjait. Az elsődleges képzőhelynek ezekre a jogszabályi és szerződéses rendelkezésekre (valamint a mindenkori egészségügyi válsághelyzeti jogszabályokra) is figyelemmel kell lennie, ha saját hatáskörben kívánná visszarendelni a rezidenst. Amennyiben az adott helyzetben a visszarendelés lehetséges, a Munka Törvénykönyve úgy rendelkezik [51. § (2) bek.], hogy a munkáltató köteles a munkavállalónak azt a költségét megtéríteni, amely a munkaviszony teljesítésével indokoltan merült fel.

Megtekintések száma: 6361
ESEMÉNYEK