A nyilatkozattétel határideje

múlva jár le.

3. Nem sürgős esetben ellátás megtagadása védőfelszerelés hiányában

2020-04-01 22:08:00 FORRÁS:

Szerző: jogi munkacsoport

Hírek - Jog-orvoslás

Kérdés

 

"Az előírt védőfelszerelés nélkül megtagadhatja-e a munkát az orvos, lesz-e, lehet-e jogi következmény? Itt nem a sürgős ellátásról van szó, hanem a munka felvételéről. Orvosilag ebben az esetben nincsenek meg a járványügyi szempontból biztonságos betegellátás alapfeltételei."

 

Válasz

 

Fő szabály szerint a munkáltató biztosítja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit. [Mt. 51. § (4)] Ugyanakkor a munkavállaló köteles munkaideje alatt - munkavégzés céljából, munkára képes állapotban - a munkáltató rendelkezésére állni [Mt. 52. (1) b)].

 

A fenti rendelkezések összeütközése esetén, vagyis ha a munkáltató nem biztosítja a megfelelő körülményeket, ugyanakkor a munkavállaló köteles munkát végezni, a munkavállaló akkor tagadhatja meg az utasítás teljesítését (így a munkavégzésre vonatkozó utasításét is), ha annak végrehajtása a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. [Mt. 54. § (2)]. Ha pedig az utasítás végrehajtása más személy egészségét vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné, akkor köteles megtagadni az utasítás teljesítését. [Mt. 54. § (1)].

 

Szakértői kérdés, hogy a védőfelszerelés hiánya a munkavállaló életét, testi épségét, egészségét vagy más személy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyezteti-e a koronavírus-fertőzéssel összefüggésben. A munkavállaló és munkatársai (utóbbiak mint a fentiek szerinti „más személyek”) vonatkozásában ez vélhetően nem állapítható meg, a betegek tekintetében ugyanakkor erőteljesebben felmerülhet (mivel az orvos fertőző személyekkel is érintkezhet, így maga is fertőző forrássá válhat a fertőzés szempontjából veszélyeztetett betegek irányában).

 

A fentiek bizonytalansága miatt javasolt a munkáltatótól arra vonatkozó írásbeli nyilatkozat kérése, hogy az utasítás a védőfelszerelés hiányára tekintettel veszélyezteti-e közvetlenül és súlyosan más személy egészségét. Amennyiben a munkáltató válasza nemleges, akkor a saját jogi kockázat minimalizálása a munka felvétele. Ha a munkavállalónak jogsérelme, kára származik a megfelelő védőfelszerelés nélküli munkavégzésből, azt a munkáltató köteles megtéríteni [Mt. 166. § (1)], a beteg pedig az egészségügyi szolgáltatótól követelheti ebből fakadó jogsérelmének és kárainak orvoslását [Eütv. 244. § (1)]. Ezt a munkáltató reálisan nem tudja a munkavállalóra továbbhárítani, amennyiben utóbbi az ő utasítása alapján járt el.

 

A fentiek közalkalmazottakra is vonatkoznak.

 

Megtekintések száma: 5905
ESEMÉNYEK