A nyilatkozattétel határideje

múlva jár le.

36. A vérvételre szolgáló labor háziorvosi rendelőben történő üzemeltetése

2020-04-21 18:28:00 FORRÁS:

Szerző: jogi munkacsoport

Hírek - Jog-orvoslás

Kérdések

Lehetséges-e, hogy a település egészségügyi központjának vezetője úgy rendelkezzen, hogy a vérvételre szolgáló labort a háziorvosi rendelőben állítsák fel és üzemeltessék? (Tekintettel arra, hogy a rendelőt az ott dolgozó háziorvosok bérlik, fizetik a rezsiköltségeket, takarítást stb.)

Van-e valamilyen jogorvoslati lehetőségük az ott dolgozó háziorvosoknak a döntéssel szemben?

Válaszok

Az egészségügyi központ vezetője vélhetően az (általában) önkormányzati fenntartású egészségügyi központ alkalmazottja, akinek alapvetően az egészségügyi központ rendelkezésére álló helyiségek hasznosítására vonatkozóan lehet döntési kompetenciája.

A háziorvosok által az egészségügyi központtól bérelt helyiségeket a központ vezetője saját döntésével álláspontunk szerint a bérleti szerződésben foglaltaktól eltérő módon nem veheti igénybe más célra, ez szerződésszegés (Ptk. 6:137. §) volna a bérbeadó részéről. Ilyen esetben a bérlő követelheti a bérlemény szerződésszerű használatának visszaállítását, a jegyzőnél birtokvédelmi eljárást kezdeményezhet, illetve polgári peres eljárást is indíthat, melyben kárait is érvényesítheti.

Ha a háziorvosok nem az egészségügyi központtól bérlik helyiségeiket, akkor sincs lehetősége a központ vezetőjének azok igénybevételére.

Megtekintések száma: 5004
ESEMÉNYEK