A nyilatkozattétel határideje

múlva jár le.

38. Főállású vállalkozó magánorvos jogai és kötelezettségei

2020-04-22 14:33:00 FORRÁS: Magyar Orvosi Kamara

Szerző: jogi munkacsoport

Hírek - Jog-orvoslás

Kérdés

A főállású vállalkozó magánorvost milyen jogok és kötelezettségek illetik meg a közalkalmazottakhoz képest? Van különbség, ha az ilyen orvos a vállalkozásban alkalmazott és/vagy tulajdonos?

Válasz

Alapvetően eltérő jogi rendelkezések vonatkoznak a vállalkozók működésére, mint a közalkalmazottakéra, s mindezek összességének bemutatása meghaladja jelen válasz kereteit. Csak hogy a talán legfontosabb különbségeket említsük, a közalkalmazottak jelentős munkajogi védelemben részesülnek és adózásuk is nagyban eltér a vállalkozói teherviseléstől, jogaikat és kötelezettségeiket – bizonyos eltérési lehetőségekkel – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény határozza meg. A vállalkozó magánorvos többnyire egyéni vállalkozóként, vagy betéti társaság tagjaként látja el a feladatát, a Polgári Törvénykönyvben szabályozott jogai és kötelezettségei a nagyfokú szerződés-kialakítási szabadságra tekintettel alapvetően az önkormányzattal, vagy közreműködői, személyes közreműködői jogviszony esetén az őt igénybe vevő egészségügyi szolgálatóval kötött szerződésében foglaltak szerint alakulnak, de saját, illetve a társas vállalkozása nevében is nyújthat ellátást. Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény tartalmazza az egyes jogviszonyokra (a vállalkozón és a közalkalmazotton kívül például az úgynevezett szabadfoglalkozású orvoséra is) vonatkozó legfontosabb ágazati szabályokat. Fontos rendelkezés például, hogy jogviszonytól függetlenül az egészségügyi dolgozó által egy naptári héten végzett egészségügyi tevékenység együttes időtartama főszabályként 6 havi átlagban nem haladhatja meg a heti 60 órát, továbbá az egészségügyi tevékenység együttes időtartama egy naptári napon a 12 órát A több, illetve a több fajta jogviszony keretében egészségügyi tevékenységet végző egészségügyi dolgozó az egyes jogviszonyai szerinti egészségügyi szolgáltatónál nyilatkozatban tanúsítja, hogy az egészségügyi tevékenysége ezt a korlátot nem haladja meg [2003. évi LXXXIV. törvény 5. § (5)-(6) bekezdés].

A vállalkozásban alkalmazottként dolgozó orvos leginkább munkavállalóként, munkaviszonyban állhat a munkáltató vállalkozással, ami a közalkalmazottakéhoz sok tekintetben hasonló munkajogi kapcsolatot jelent, ez esetben a Munka Törvénykönyvének szabályai érvényesek a jogviszonyra.

Az egészségügyi válsághelyzeti intézkedések tekintetében az alkalmazott és a vállalkozó közötti legfontosabb különbségek közé tartozik, hogy míg előzőt az intézményi vezetője, utóbbit (vezető hiányában) az illetékes Kormányhivatal rendeli ki feladatellátásra. Szintén jelentős különbség, hogy amennyiben a vállalkozó, mint az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató vesz részt a betegellátásban, a tárgyi feltételek biztosítása fő szabályként az ő feladata, ebben észlelt hiányosság esetén neki kell intézkednie annak pótlása iránt, illetve kapcsolatot tartania az állami szervekkel a készletek pótlásában való segítségnyújtás érdekében, míg az alkalmazottat alapvetően a munkáltatónak kell ellátnia megfelelő eszközökkel, így védőfelszereléssel.

Megtekintések száma: 6159
ESEMÉNYEK