A nyilatkozattétel határideje

múlva jár le.

39. Sürgősségi betegellátó osztály műszakvezetése - szakirányú végzettséggel nem rendelkező orvos

2020-04-22 14:35:00 FORRÁS: Magyar Orvosi Kamara

Szerző: jogi munkacsoport

Hírek - Jog-orvoslás

Kérdés

Milyen szakvizsgával kell az orvosnak rendelkeznie ahhoz, hogy sürgősségi betegellátó osztályon (SBO) műszakot vezessen? Ki vállalja a felelősséget a szakirányú végzettséggel nem rendelkező orvos munkájáért, ha beosztják őt SBO műszakvezetésre?

Válasz

A sürgősségi betegellátó osztályon (SBO) az osztályvezető (műszakvezető) a következő szakvizsgák valamelyikével kell, hogy rendelkezzen: sürgősségi szakorvos, oxyológia és sürgősségi orvostan szakorvos (2017. január 1-jétől kötelező); aneszteziológia és intenzív terápia/intenzív terápia szakorvos [60/2003. X. 20. ESzCsM rendelet 2. melléklet]. Egészségügyi válsághelyzet idején az egészségügyi szolgáltatás szakmai követelményeire előírt rendelkezéseket felülírhatják az egészségügyi válsághelyzet idejére vonatkozó jogszabályok [Eütv. 229. § (2)]. Jelenleg nem ismerünk olyan válsághelyzeti jogszabályt, amely az SBO vezetésére, illetve műszakvezetésére vonatkozóan bővítené a lehetséges szakképesítések körét.

A működési feltételeknek megfelelő szakképesítéssel rendelkező személyzet rendelkezésre állásáért az egészségügyi szolgáltató felel, amely felelősség akár az egészségügyi hatóság ellenőrzése nyomán, akár károkozás esetén polgári perben a károsult (beteg, hozzátartozó) részéről érvényesíthető. Az adott feladatra nem alkalmas orvos jogi felelőssége felmerülhet, ha olyan feladat ellátására kap utasítást, amelynek végrehajtása – jelen esetben az orvos adott feladatra való felkészületlensége miatt – más személy egészségét vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné [Munka Törvénykönyve 54. § (1) bekezdés]. Mások személyének veszélyeztetése esetén a vállalkozónak is meg kell tagadnia az utasítás végrehajtását [Ptk. 6:273. § (3) bekezdés]. Az, hogy az adott szakképesítés hiánya önmagában megalapozza az utasítás megtagadásának lehetőségét, illetve kötelezettségét, nem lehet egyértelműen kijelenteni. Az viszont biztos, hogy ha az orvos úgy érzi, hogy a kapott feladat meghaladja a kompetenciáját, akkor mindenképpen szükséges ezt jeleznie az utasítás adójának mielőbb (ha erre előzetesen nem volt lehetőség, akkor akár utólag), a későbbi bizonyíthatóság érdekében, írásban.

Megtekintések száma: 5591
ESEMÉNYEK