A nyilatkozattétel határideje

múlva jár le.

4. Rezidensek felelőssége

2020-04-01 22:11:00 FORRÁS:

Szerző: jogi munkacsoport

Hírek - Jog-orvoslás

Kérdés

 

Az orvostanhallgatók/ rezidensek munkájáért az esetlegesen bekövetkező hibáért ki vállalja a felelősséget, ők felelőssé tehetők-e, hiszen írott kompetencia hiányában dolgoznak?

 

Válasz

 

A rezidensek kompetenciái nincsenek pontosan, egységesen meghatározva. Vannak olyan tevékenységek, amelyek szakmai felügyelet mellett végezve önálló felelősséggel is járnak, így az orvostanhallgatók, de még inkább a rezidensek munkavégzése esetén felmerülhet az ő személyes etikai (a kamarai felelősségre vonás tekintetében rezidensek esetén értelmezhető), polgári és büntetőjogi felelősségük is – ennek körülhatárolása szakértői kérdés.

 

De a megfelelő dokumentálás, a szakorvos utasításainak az érintett készségei alapján elvárható végrehajtása ide tartoznak.

 

A kompetenciát meghaladó feladatokra való utasítás esetén javasolt a munkáltató erre való figyelmeztetése, és amennyiben az orvostanhallgató/rezidens úgy gondolja, hogy eljárása kompetenciahiánya miatt súlyos/közvetlen veszélyt jelentene a betegek egészségére, úgy az utasítás megtagadása merül fel [Mt. 54. § (1)]. A munkáltató ítélheti úgy, hogy az utasítás megtagadása ilyenkor jogellenes, így az utasításnak akár a végrehajtása, akár a megtagadása problémás lehet – az adott helyzetben világosan meghatározott kompetenciák hiányában esetenként komoly kihívás eldönteni, hogy melyik a jogilag helyénvaló.

 

A felelősséget polgári jogi értelemben a beteg felé az orvostanhallgató/rezidens hibájáért közvetlenül a szolgáltató viseli, de azt az orvostanhallgatónak/rezidensnek felróható hiba esetén részben vagy egészben továbbháríthatja, az általános szabály szerint gondatlanság esetén a távolléti díj 4 havi mértékéig (2003. évi LXXXIV. törvény 15. §).

 

A fenti kérdések tisztázása, illetve problémák megelőzése érdekében az orvostanhallgatók/rezidensek részéről javasolható minél egyértelműbb, tételes kompetencialista, munkaköri leírás kérése. A jártasságukhoz, a tőlük elvárható készségekhez képest többletnek tűnő feladatok munkáltató felé történő jelzése és megvitatása is célszerű.

 

Megtekintések száma: 6832
ESEMÉNYEK