44. Az alapítványi fenntartású oktatási intézményekkel szerződésben álló iskolaorvosokra vonatkozó szabályok

2020-05-18 13:26:00 FORRÁS: Magyar Orvosi Kamara

Szerző: jogi munkacsoport

Hírek - Jog-orvoslás

Kérdés:

Milyen szabályok vonatkoznak az alapítványi fenntartású oktatási intézményekkel szerződésben álló iskolaorvosokra a járványhelyzet idején? Ha az ilyen iskola arról tájékoztatja az iskolaorvost, hogy nem tud számára munkabért fizetni a járványhelyzet ideje alatt, akkor ez szerződési jogi szempontból a határozott időre szóló szerződés felmondásának minősül?

Válasz:

A kérdés alapján arra következtetünk, hogy az oktatási intézménnyel munkaviszonyban álló iskolaorvosról van szó. A Munka Törvénykönyvének (Mt.) 42.§ (1) bekezdése alapján a munkáltató  köteles munkabért fizetni. A bérfizetés teljesítésének elmaradására vonatkozó nyilatkozat önmagában nem minősül felmondásnak, azonban megalapozhatja a munkavállaló részéről a felmondást határozott idejű munkaszerződés esetén is, mivel az számára a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi, de legalábbis aránytalan sérelemmel jár [Mt. 67. § (2)]. Az orvos követelheti továbbá a bére kifizetésének elmaradásából fakadó kárának megtérítését is.

A munkáltató csak abban az esetben mentesül az alól, hogy legalább alapbért fizessen a munkavállalónak, ha elháríthatatlan külső okból nem tudja a munkavállalót foglalkoztatni. Minősülhet elháríthatatlan külső oknak, ha a munkáltató azért nem tudja foglalkoztatni az iskolaorvost, mert az iskolák a veszélyhelyzeti kormányrendelet alapján zárva vannak.

Megtekintések száma: 18453
ESEMÉNYEK