A nyilatkozattétel határideje

múlva jár le.

46. Háziorvos bérezése több praxis ellátása esetén

2020-05-18 13:40:00 FORRÁS: Magyar Orvosi Kamara

Szerző: jogi munkacsoport

Hírek - Jog-orvoslás

Kérdés:

Milyen bérezésre jogosult az a háziorvos, aki egyedül látja el a háziorvosi rendelőben működő négy praxist, arra tekintettel, hogy az egyik áprilisban megüresedett, a másik kettőben pedig 65 év feletti háziorvosok dolgoztak, akik a járványhelyzet miatt most nem végezhetnek munkát? Jogosult erre tekintettel valamilyen többletjuttatásra?

Válasz:

Ha a háziorvos a személyes szolgáltatásnyújtási kötelezettségének nem tud eleget tenni, gondoskodni kell a helyettesítéséről [313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (1) a) pont]. A háziorvos és az önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződésben meg kell határozni a helyettesítésre vonatkozó rendelkezéseket [2000. évi II. törvény 2/B. § (1) f) pont; 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 7. § (2) bekezdés]. Ha a háziorvos közalkalmazott (vagyis a praxist nem vállalkozó orvos / vállalkozás működteti), a helyettesítésére az általános munkajogi szabályok szerint kerül sor [4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 7. § (2) bekezdés].

A fentiekből adódóan vagy az önkormányzatnak, vagy – az önkormányzattal kötött szerződés alapján – a praxist működtető vállalkozó orvosnak / vállalkozásnak gondoskodnia kell a helyettesítésről és annak fedezetéről. Ennek a díjazásáról a konkrét esetben a helyettesítés biztosítására kötelezett félnek kell megállapodnia a helyettesítést vállaló háziorvossal.

A saját körzeten túl három további praxisban való helyettesítés egyebekben megfelelő számú további alkalmazott szerepvállalása nélkül fenntarthatósági aggályokat vet fel, arra is tekintettel, hogy az orvosnak a helyettesítéssel ellátott szolgálatra megállapított rendelési időknek legalább az 50%-át is teljesíteni kell [43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 7/A. §], ezért az adott esetben célszerűnek tartjuk az önkormányzat és az egészségügyi hatóság közötti egyeztetést a zavartalan betegellátás érdekében.

Megtekintések száma: 5566
ESEMÉNYEK