A nyilatkozattétel határideje

múlva jár le.

50. Magánlaboratóriumban dolgozó munkavállalókra vonatkozó kérdések

2020-06-04 10:05:00 FORRÁS: Magyar Orvosi Kamara

Szerző: jogi munkacsoport

Hírek - Jog-orvoslás

Kérdés

Megilleti-e a magánlaborban dolgozó munkavállalót az állásidőre az alapbér, ha a munkáltató a beosztás szerinti munkaidőben nem tud eleget tenni a foglalkoztatási kötelezettségének, avagy a veszélyhelyzet „elháríthatatlan külső oknak” minősül? Ha nem, akkor mi minősülhet ilyennek?

Hogyan díjazhatja a munkáltató a magánlaborban dolgozó munkavállaló szombati munkavégzését? Jogszerű a munkáltató eljárása, ha a szombati munkavégzés fejében alkalmanként egy „pihenőnapot” biztosít a munkavállalóknak, ha a járványhelyzetet megelőzően 200%-os bérpótlékban részesültek szombati munkavégzés esetén?

Válasz

A veszélyhelyzet önmagában nem minősül elháríthatatlan külső oknak. Kizárólag abban az esetben minősülhet annak, amennyiben hatósági határozat vagy jogszabály következtében a munkavégzés a laborban ellehetetlenül, például azért mert a labort bezárták hatósági határozat alapján vagy jogszabály következtében vagy az adott munkavállaló nem tudja ellátni a munkakörét, mivel kizárólag COVID-19 kutatás engedélyezett és a munkavállaló más kutatási területen tevékenykedik.

A második kérdés nem teljesen egyértelmű, amennyiben a szombati nap rendes beosztás szerinti munkanap, akkor nem jár pótlék. Amennyiben adott héten pihenőnap a szombati nap és e napra rendkívüli munkát rendel el a munkáltató, akkor az Mt. 143. §-a alapján a munkaidő-beosztás szerinti heti pihenőnapra (heti pihenőidőre) elrendelt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés esetén száz százalék bérpótlék jár. A bérpótlék mértéke ötven százalék, ha a munkáltató másik heti pihenőnapot (heti pihenőidőt) biztosít.

Természetesen a munkáltató a munkavállaló javára eltérhet ezen rendelkezésektől. Ha jól értem jelen esetben ez történt. Ez esetben ez egy egyoldalú kötelezettségvállalás volt a munkáltató részéről. Az Mt. 16. §-a alapján   egyoldalú kötelezettségvállalás (a továbbiakban: kötelezettségvállalás) alapján a jogosult elfogadására tekintet nélkül követelhető a vállalt kötelezettség teljesítése. A kötelezettségvállalás a jogosult terhére módosítható vagy azonnali hatállyal felmondható, ha a jognyilatkozatot tevő körülményeiben a közlést követően olyan lényeges változás következett be, amely a kötelezettség teljesítését lehetetlenné tenné vagy aránytalan sérelemmel járna.

Amennyiben a veszélyhelyzet következtében a munkáltató fent részletezett kötelezettségvállalás továbbfolytatása aránytalan sérelemmel járna (pl. jelentős árbevétel csökkenés következtében), akkor felmondhatja ezen kötelezettségvállalását. Erről azonban tájékoztatni szükséges a munkavállalót.

Megtekintések száma: 5221
ESEMÉNYEK