A nyilatkozattétel határideje

múlva jár le.

53. Rendkívüli lemondás indoklása

2020-06-20 09:49:00 FORRÁS: Magyar Orvosi Kamara

Szerző: jogi munkacsoport

Hírek - Jog-orvoslás

Kérdés        

Amennyiben a közalkalmazottként dolgozó egészségügyi dolgozó azonnali hatállyal le kíván mondani, akkor hivatkozhat-e indoklásában arra, hogy „a kialakult élethelyzet miatt lehetetlenné vált a munkaviszony fenntartása”?

Válasz

A közalkalmazott a jogviszonyát rendkívüli lemondás útján szüntetheti meg „azonnali hatállyal”, erre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 29. §-a vonatkozik:

  1. § (1)  Rendkívüli lemondással a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyát akkor szüntetheti meg, ha a munkáltató
  2. a) a közalkalmazotti jogviszonyból eredő lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy
  3. b) olyan magatartást tanúsít, amely a közalkalmazotti jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

Az indokolásból a rendkívüli lemondás okának világosan ki kell tűnnie. Vita esetén a rendkívüli lemondás indokának valóságát és okszerűségét a közalkalmazottnak kell bizonyítania.

(2)  A rendkívüli lemondás jogát az annak alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntetőeljárás megindítására nyitva álló elévülési idő alatt lehet gyakorolni.[…]

A konkrét esetben a rendkívüli lemondás megengedhetősége és jogszerűsége attól függ, hogy egész pontosan mit is takar „a kialakult élethelyzet”. Ennek ismerete nélkül a kérdés sajnos nem válaszolható meg pontosan.

Megtekintések száma: 6171
ESEMÉNYEK