A nyilatkozattétel határideje

múlva jár le.

57. Ügyeleti munkarendben pihenőidő, étkezés és személyes szükségletek elvégzésére rendelkezésre álló szünet

2020-09-30 08:50:00 FORRÁS: Magyar Orvosi Kamara

Szerző: jogi munkacsoport

Hírek - Jog-orvoslás

Kérdés - Az ügyeleti munkarendben mennyi pihenőidő és milyen eloszlásban jár a munkavállaló számára étkezésre és egyéb személyes szükségletek kielégítésére?

Az ügyeleti munkarend speciális szabályait az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény szabályozza, de az nem tartalmaz külön rendelkezéseket a pihenőidőre, ezért erre a Munka Törvénykönyvében (Mt.) foglalt szabályok lehet alkalmazni.

Mt. 103. § (1) A munkavállaló részére, ha a beosztás szerinti napi munkaidő vagy a 107. § a) pont szerinti rendkívüli munkaidő tartama

  1. a) a hat órát meghaladja, húsz perc,
  2. b) a kilenc órát meghaladja, további huszonöt perc

munkaközi szünetet kell biztosítani.

(3) A felek megállapodása vagy kollektív szerződés a munkavállalók számára legfeljebb hatvan perc munkaközi szünetet biztosíthat.

(4) A munkaközi szünetet a munkavégzés megszakításával kell kiadni.

(5) A munkaközi szünetet legalább három, legfeljebb hat óra munkavégzést követően kell kiadni.

(6) A munkaközi szünetet a munkáltató jogosult több részletben is kiadni. Ebben az esetben az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérhet, de az (5) bekezdés szerinti tartamban kiadott részletnek legalább húsz perc tartamúnak kell lennie

A fentiek alapján 6 óra folyamatos munkavégzés után 20 perc munkaközi szünet, kilenc óra után 25 perc szünet jár ügyelet alatt is, a munkaközi szünetnek legalább 20 percnek kell lennie. Ha a kollektív szerződés ettől többet biztosít, akkor annak szabályai irányadóak.

 

Megtekintések száma: 6485
ESEMÉNYEK