6. Vezénylés és lakhely biztosítása

2020-04-01 22:16:00 FORRÁS:

Szerző: jogi munkacsoport

Hírek - Jog-orvoslás

Kérdés

 

Kell-e és milyen lakhelyet kell biztosítani vezénylésnél, ki viseli ennek költségeit?

 

Válasz

 

A zsargonban vezénylésnek nevezett intézmény a Munka Törvénykönyvének (Mt.) 53. §-a szabályozza. Ennek értelmében a munkáltató jogosult a munkavállalót átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztatni. Az ilyen foglalkoztatás tartama naptári évenként összesen a negyvennégy beosztás szerinti munkanapot vagy háromszázötvenkét órát nem haladhatja meg.

Az Mt. 6. § (3) bekezdése szerint a munkáltató a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján köteles figyelembe venni, a teljesítés módjának egyoldalú meghatározása a munkavállalónak aránytalan sérelmet nem okozhat. Az Mt. indokolása szerint a munkavállalói döntés arányos, amennyiben „a munkáltatói döntés elmaradása a munkáltatónak okozna aránytalanul nagyobb kárt, költséget, illetve általában sérelmet, mint amilyet intézkedése okoz a munkavállalónak.”

Ezen kívül az Mt. 51. § (2) bek alapján a munkáltató köteles a munkavállalónak azt a költségét megtéríteni, amely a munkaviszony teljesítésével indokoltan merült fel.

 

Ezek alapján álláspontunk szerint minden, a vezényléssel kapcsolatban felmerült indokolt és szükséges költséget a munkáltató köteles viselni.

Megtekintések száma: 18298
ESEMÉNYEK