62. Tanulmányi szerződés megszüntetése a szakképzést félbehagyása esetén

2020-11-07 16:10:00 FORRÁS: Magyar Orvosi Kamara

Szerző: Jogi munkacsoport

Hírek - Jog-orvoslás

Hogyan tudja az egészségügyi dolgozó megszüntetni a munkáltatójával (nonprofit Kft.-ként működő egészségügyi intézmény) szakképzés céljából kötött tanulmányi szerződést, ha időközben a szakképzést félbehagyta?

(A tanulmányi szerződés csak munkaidő-kedvezményben részesítette a munkavállalót, aki azonban ezt már egy év nem veszi igénybe.)

Válasz:

A tanulmányi szerződésre alapvetően a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) rendelkezései irányadóak. Az Mt. releváns rendelkezései az alábbiak:

Mt. 229. § (1) bekezdés: A tanulmányi szerződésben a munkáltató vállalja, hogy a tanulmányok alatt támogatást nyújt, a munkavállaló pedig arra kötelezi magát, hogy a megállapodás szerinti tanulmányokat folytatja és a képzettség megszerzése után a támogatás mértékével arányos időn - de legfeljebb öt éven - keresztül munkaviszonyát felmondással nem szünteti meg. A munkaviszonyban töltött idő számításánál - eltérő megállapodás hiányában - a 115. § (2) bekezdése megfelelően irányadó.

Mt. 229. § (7) bekezdés: A tanulmányi szerződést a fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha körülményeiben olyan lényeges változás következett be, amely a kötelezettség teljesítését lehetetlenné tenné, vagy az aránytalan sérelemmel járna. A munkavállaló felmondása esetén a munkáltató a nyújtott támogatást visszakövetelheti. A munkáltató a támogatást arányosan követelheti vissza, ha a munkavállaló a szerződésben kikötött tartamnak csak egy részét töltötte le. A munkáltató felmondása esetén a támogatás nem követelhető vissza.

Alapvetően a tanulmányi szerződést tehát a munkavállaló egyoldalúan nem mondhatja fel, kivéve, ha körülményeiben olyan lényeges változás következett be, amely a kötelezettség teljesítését lehetetlenné tenné, vagy az aránytalan sérelemmel járna. Az, hogy bekövetkezett-e lényeges változás, valamint hogy e változás a kötelezettség teljesítését lehetetlenné teszi vagy annak eredményeként a teljesítés aránytalan sérelemmel jár, csak az egyedi ügy összes körülményét ismerve válaszolható meg.

Megtekintések száma: 14686
ESEMÉNYEK