68. Háziorvosok kirendelése koronavírusos betegek ellátására

2020-11-07 17:10:00 FORRÁS: Magyar Orvosi Kamara

Szerző: jogi munkacsoport

Hírek - Jog-orvoslás

Van-e jogszabályi alapja annak a gyakorlatnak, amely szerint a kormányhivatal az alapellátásban dolgozó, vonatkozó szakképesítéssel rendelkező háziorvosokat rendel ki koronavírusos betegek ellátására? Akadálya-e a háziorvos kirendelésének, ha a 60 év feletti, veszélyeztetett korosztályhoz tartozik? Van-e jogszabályi kötelezettsége a kormányhivatalnak, hogy a háziorvos kirendelését megelőzően egyeztessen az illetékes kollegiális háziorvosi vezetővel? Mi a sorsa ilyen esetben a kirendelt háziorvos saját praxisának?

Válasz

A kirendelésre elsősorban a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) irányadó. A vezénylés tételesen kizáró törvényi rendelkezések az alábbiak:

Mt. 53. § (3) A munkavállaló hozzájárulása nélkül nem kötelezhető más helységben végzendő munkára

  1. a) a várandóssága megállapításától gyermeke hároméves koráig,
  2. b) gyermeke tizenhat éves koráig, ha gyermekét egyedül neveli, valamint
  3. c) hozzátartozójának tartós, személyes gondozása esetén, továbbá, ha
  4. d) a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötven százalékos mértékű egészségkárosodását megállapította.

Ha azonban még ezen okok egyike sem vonatkozik a feltett kérdésben foglalt esetre, általános szabályként akkor is érvényesül minden munkavégzésre irányuló jogviszonyban a joggal való visszaélés tilalma [Mt. 7. § (1)] és az az elv is, hogy a munkáltató a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján köteles figyelembe venni, a teljesítés módjának egyoldalú meghatározása a munkavállalónak aránytalan sérelmet nem okozhat. [Mt. 6. § (3)]. Annak megítéléséhez azonban, hogy ezen alapelvek kizárhatják-e a háziorvos kirendelhetőségét, az egyedi ügy összes körülményének (háziorvos egészségi állapota, kirendelés oka stb.) mérlegelését követően lehet csak megalapozottan állást foglalni.

Irányadó még a 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet egészségügyi válsághelyzetre vonatkozó szabálya is, e rendelet 14. § (5) bekezdése szerint ugyanis nem rendelhető ki a munkavállaló:

  1. a) a várandóssága megállapításától gyermeke hároméves koráig,
  2. b) gyermeke tizenhat éves koráig, ha gyermekét egyedül neveli,
  3. c) hozzátartozójának tartós, személyes gondozása esetén,
  4. d) ha a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötven százalékos mértékű egészségkárosodását megállapította, illetve
  5. e) ha az OMSZ-nak az adott válsághelyzet felszámolásában érintett szervezeti egységébe tartozik.

Amennyiben a háziorvos egyik fenti kivételi kategóriába sem tartozik kifejezetten, akkor esetében nem áll fenn kizáró ok a kirendelés tekintetében, tehát kirendelhető. A Korm. rendelet, illetve más jogszabály sem ír elő egyeztetési kötelezettséget az illetékes kollegiális háziorvosi vezetővel. A praxis ellátása pedig kirendelés esetén nem az orvos kötelessége, hiszen erre ő fizikailag képtelenné válhat, bár a hatályos jogi környezet alapján ez utóbbi kérdés maradéktalan megválaszolása nem lehetséges. Ld. még erről: https://mok.hu/hirek/jogorvoslas/24-kirendeles-haziorvos

Megtekintések száma: 10430
ESEMÉNYEK