A nyilatkozattétel határideje

múlva jár le.

7. Vezénylés teljes időtartamra

2020-04-01 22:23:00 FORRÁS:

Szerző: jogi munkacsoport

Hírek - Jog-orvoslás

Kérdés

 

Mennyi idő lehet a vezénylés teljes tartama?

 

Válasz

 

A zsargonban vezénylésnek nevezett intézmény a Munka Törvénykönyvének (Mt.) 53. §-a szabályozza. Ennek értelmében a munkáltató jogosult a munkavállalót átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztatni. Az ilyen foglalkoztatás tartama naptári évenként összesen a negyvennégy beosztás szerinti munkanapot vagy háromszázötvenkét órát nem haladhatja meg. Egyetemi kórház, klinikai központ és más, speciális törvényi rendelkezés szerinti egészségügyi szolgáltató viszonyában 220 munkanap, illetve 1760 óra a felső határ [ Kjt. 44/A. (2a)].

Egészségügyi válsághelyzetben ettől eltérő szabályt tartalmaz az 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet, amelynek 14. § (7) bekezdése szerint válsághelyzetben a kirendelés időtartama addig tart, amíg az egészségügyi válsághelyzet miatti egészségügyi ellátást végző egészségügyi intézmény csak a hozzá kirendelt egészségügyi dolgozók közreműködésével képes ellátni a többletfeladatait, illetve amíg indokolt az időszakosan működő gyógyintézet működtetése.

Az egészségügyi törvény 228. § (3) bekezdése szerint különleges jogrend bevezetésekor – ilyen a kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet - az egészségügyi válsághelyzeti ellátásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni az egész országra kiterjedően, azonban ez esetben nem szükséges az egészségügyi válsághelyzet kihirdetése. Vagyis most ez a szabály érvényes.

Megtekintések száma: 9523
ESEMÉNYEK