A nyilatkozattétel határideje

múlva jár le.

73. Rezidensi kirendelés visszavonása hétvégente megtartásra kerülő OKJ-s képzés esetén

2020-11-26 09:36:00 FORRÁS: Magyar Orvosi Kamara

Szerző: jogi munkacsoport

Hírek - Jog-orvoslás

Kérheti-e a rezidens a kirendelésének visszavonását abban az esetben, ha még októberben elkezdett egy 1 éves OKJ-s képzést, amely hétvégente kerül megtartásra, a kirendelés folytán bekövetkező munkarend-változás miatt ugyanakkor nem tudna részt venni az alkalmakon és így nem tudná teljesíteni azt? Hivatkozhat e körben az aránytalan sérelem fogalmára a kirendelés megtagadása kapcsán, különös tekintettel arra, hogy e képzés a jelenlegi OKJ-s rendszerben utoljára indult ilyen formában, később csak 2-3 év alatt elvégezhető formában indul?

Válasz:

Álláspontunk szerint az aránytalan sérelemre itt sikeresen nem lehet hivatkozni, hacsak a képzés elvégzése a nevezett időintervallumon belül nem olyan kötelessége, amely miatt a jogviszonya fenntarthatatlanná válna. Kétségtelenül kellemetlen helyzetek állnak elő a kirendelések következtében, ezek között egy éppen megkezdett képzés elvégzésének elnehezülése vagy ellehetetlenülése jó eséllyel nem minősülne egy jogvitában alapos utasítás megtagadási oknak. Ezzel együtt a problémát írásban indokolt jelezni a munkáltatónak/kirendelő szervnek, de ha ő nem akceptálja a kérést, akkor nem javasolnánk erre hivatkozva semmilyen utasítás megtagadását.
Megtekintések száma: 6159
ESEMÉNYEK