A nyilatkozattétel határideje

múlva jár le.

85. A rezidensképzés megszakadására vonatkozó kérdések

2020-12-21 15:24:00 FORRÁS: Magyar Orvosi Kamara

Szerző: Jogi munkacsoport

Hírek - Jog-orvoslás

Ha rezidensként nem vállalom a 2021. január 1-től esedékes, az ÁEEK és az elsődleges képzőhely vonatkozásában fennálló "További foglalkoztatáshoz hozzájáruló nyilatkozat” aláírását, úgy a rezidensképzés megszakad, és annak költségét, illetve az eddig folyósított hiányszakma ösztöndíj összegét köteles vagyok visszafizetni. A képzés teljesítését, illetve az ösztöndíj elnyerésének feltételeit ugyanakkor az akkor aláírt szerződésekben foglaltak szerint vállaltam, erre tekintettel jogszerű-e, hogy utólag, rajtam kívül álló okokból módosuló körülmények visszautasítása miatt károm keletkezik?
Milyen feltételekkel tudom a jelen helyzetben a szakképzésemet szüneteltetni, hogy később tájékozottabban dönthessek az esetleges folytatásról? Az ÁEEK-nél vagy az elsődleges képzőhelynél kell bejelentenem az erre vonatkozó kérelmemet?

Válasz:

Ezt a kérdést megnyugtatóan megválaszolni nem tudjuk. Az bizonyos, hogy ilyen esetben az érintett közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, így a képzése megszakad. A polgári törvénykönyv általános szabálya szerint (6:142.§) „Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.” 
Ez alapján a bíróságnak egy ilyen perben abban kellene állást foglalnia, hogy elvárható-e a rezidenstől az új szerződés aláírása vagy sem, ugyanis az nem kérdés, hogy nem előre látható és ellenőrzési körön kívüli változás a jogviszonyok jogalkotói átalakítása.
Megtekintések száma: 7543
ESEMÉNYEK