A nyilatkozattétel határideje

múlva jár le.

87. Gyermekek után járó pótszabadság az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényben

2020-12-21 15:30:00 FORRÁS: Magyar Orvosi Kamara

Szerző: Jogi munkacsoport

Hírek - Jog-orvoslás

Hogyan alakul az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényben a gyermekek után járó pótszabadság kérdése, tekintettel arra, hogy a törvény kifejezetten nem szabályozza ezt? Ilyen esetben a Munka Törvénykönyve alkalmazandó, és jár majd az ilyen pótszabadság? Ha igen, akkor melyik munkavállalói csoportokat illeti majd meg pontosan e jogcímen a pótszabadság?

Válasz:

Az 1. § (9) bekezdése alapján az Mt. rendelkezései irányadóak akkor, ha az új törvény eltérően nem rendelkezik. Ugyanakkor az új törvény 6. § (3) bekezdése csak az (1) és (2) bekezdésen kívüli egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók esetében rendeli alkalmazni az Mt. szabályait, a többi esetben nem. Így álláspontunk szerint amellett szólnak erősebb érvek, hogy az új törvény alapján csak a (3) bekezdésben foglaltak esetén lehet alkalmazni az Mt-t a szabadság vonatkozásában.
Így az a kérdés, hogy járhat-e a gyermekek után pótszabadság. Szerintünk nem, mégpedig sem az (1), sem a (2) bekezdésbe tartozók esetében. Ugyanis az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény az Mt.-t csak a (3) bekezdésbe tartozók esetében rendeli alkalmazni a szabadság kapcsán általános jelleggel. 
Ettől eltérő értelmezéshez azt kellene tudni igazolni, hogy az Mt. akkor is alkalmazható, ha egyébként adott tárgykörben (jelesül éppen a szabadság kérdésében) az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény külön szabályozást tartalmaz. Ilyen következtetésre álláspontunk szerint két okból nem lehet jutni: 

(i) Az 1. § (9) bekezdése nem így rendelkezik
(ii) A 6. § (3) bekezdésének nem lenne értelme, mert ha az Mt. anélkül is alkalmazható lenne, ha ezt kimondaná a törvény, akkor nem lenne értelme ennek a bekezdésnek.
Megtekintések száma: 9603
ESEMÉNYEK