A nyilatkozattétel határideje

múlva jár le.

89. Ha az orvosnak magánvállalkozás keretében van munkavégzésre irányuló jogviszonya a kórházi munkája mellett, akkor erre nem kell engedélyt kérnie?

2020-12-21 15:36:00 FORRÁS: Magyar Orvosi Kamara

Szerző: Jogi munkacsoport

Hírek - Jog-orvoslás

Hogyan értelmezhető az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény végrehajtási rendeletében (528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet) 7. § (6) bekezdésében található azon szabály, amely szerint az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyben dolgozónak nem kell az engedélyező szerv előzetes engedélyét kérnie – az Eszjtv. hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónál történő további munkavégzésre irányuló jogviszony kivételével – a további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésekor?
Ez azt jelenti, hogy ha az orvosnak magánvállalkozás keretében van munkavégzésre irányuló jogviszonya a kórházi munkája mellett, akkor erre nem kell engedélyt kérnie?

Válasz:

Nem. Az egészségügyi dolgozó és az egészségügyben dolgozó eltérő fogalmak, az egészségügyben dolgozó fogalmilag nem lehet orvos. 
Eütev. tv. 4. § 
  1. a) egészségügyi dolgozó: minden egészségügyi tevékenységet végző természetes személy,
  2. aa) aki az általa ellátott egészségügyi tevékenység végzésére jogosító szakképesítéssel rendelkezik, vagy
  3. ab) aki nem rendelkezik az aa) pont szerinti szakképesítéssel, de közreműködik a szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozók által ellátandó feladatokban,
  4. b) egészségügyben dolgozó: az a) pont hatálya alá nem tartozó, az egészségügyi szolgáltatóval a szolgáltató működőképességének, illetve az egészségügyi szolgáltatások üzemeltetésének biztosítása céljából munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesítő személy.
Megtekintések száma: 8171
ESEMÉNYEK